Toeristische boost voor Baarle

17 juli 2020

De vrijetijdssector kent dit jaar een ongekende tegenslag door de komst van het coronavirus. Ook nu er meer versoepeling komt, blijft een bepaalde mate van onzekerheid ingebouwd in de sector maar zeker ook bij de bezoekers van Baarle. Om deze sector een boost te kunnen geven hebben de partijen Toerisme Baarle, StOB en de gemeente nauw samengewerkt om de sector op korte termijn successen te bieden en daarnaast te komen tot projecten die in 2020 gestart kunnen worden maar die een langere doorlooptijd kennen. Het resultaat is de menukaart ‘Een boost voor Baarle’.

Kickstart

Wethouder Nico Sommen beschouwt deze ‘menukaart’ als een kickstart na de coronabeperkingen. “Door het coronavirus zijn projecten uitgesteld, hebben we geen Vuelta door Baarle dit jaar en kunnen grotere evenementen niet doorgaan. Daarom zie ik deze menukaart als een manier om Baarle op korte termijn op de kaart te zetten en aantrekkelijker te maken voor onze bezoekers. Bij ieder aangedragen idee hebben we onderscheid gemaakt tussen de uitvoeringstermijn. Een deel van deze voorstellen heeft een uitvoering- en realisatieperiode tot en met december 2020. De overige voorstellen zijn acties die we in 2020 al in gang kunnen zetten.”

Unieke enclavesituatie

De menukaart legt vooral de nadruk op het beter zichtbaar maken van de unieke enclavesituatie van Baarle. Elementen die daarom op korte termijn uitgevoerd worden, zijn onder andere wegwijsborden die verwijzen naar andere enclavegemeenten, bankjes waar je letterlijk kunt zitten op de grens en groen die de grens verduidelijkt. Ook krijgen de grensaanduidingen op gevels en in het straatbeeld een opknapbeurt. Lantaarnpalen krijgen vlagstickers, zodat duidelijk is in welk land zij staan. Verder komen er nieuwe banieren in het centrum en welkomstborden bij binnenkomst in Baarle. Tot slot volgt er een online promotiecampagne ‘Visit Baarle’.

Impuls vrijetijdseconomie

De wethouder tevreden met het eindresultaat. “Mooi om te zien dat we samen met het StOB en Toerisme Baarle zo snel tot deze aanpak zijn gekomen. De menukaart is gebaseerd op onze visie op vrijetijdseconomie. Hiermee willen we een kwaliteitsimpuls geven aan de vrijetijdseconomie van de gemeente Baarle-Nassau. Deze impuls leidt op termijn tot een gezond, vraaggericht, toekomstbestendig én onderscheidend aanbod.”