TONK: tijdelijke ondersteuning woonkosten

02 juni 2021
Foto waarop iemand achter de laptop aan het werk is

Veel mensen zien door de coronacrisis hun inkomen teruglopen, terwijl de vaste lasten vaak gelijk blijven. Nu de coronacrisis blijft voortduren, krijgen steeds meer huishoudens het financieel moeilijk. De TONK is bedoeld voor ieder huishouden dat door de coronacrisis te maken heeft met een grote terugval in het gezinsinkomen en daardoor de noodzakelijke woonkosten (even) niet meer kan betalen. Bijvoorbeeld voor zzp’ers, flexwerkers, mensen met een 0-urencontract en mensen die hun baan zijn verloren, maar geen of beperkt recht hebben op de WW. De TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

De voorwaarden

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand en bedraagt maximaal 400 euro per maand. Aan deze regeling zijn voorwaarden verbonden. Wie te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in het inkomen door het coronavirus, kan in aanmerking komen voor deze regeling. Daarnaast moet iemand moeite hebben om de noodzakelijke kosten te betalen. Wie recht heeft op een andere financiële regeling of uitkering moet die eerst zelf aanvragen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de TONK? Kijk dan op onze website www.baarle-nassau.nl. U kunt ook bellen naar 14 013 of mailen naar sociaaldomein@abg.nl. Geef duidelijk aan dat het om de TONK gaat.

Bekijk voor meer informatie en het aanvraagformulier de pagina over TONK