Unieke samenwerking brandweer Baarle-Nassau en Baarle-Hertog gaat nieuwe fase in

04 juli 2019

Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben een echte internationale brandweer: met 22 Nederlanders en 8 Belgen. Een mooi voorbeeld van internationale samenwerking. Op 3 juli ondertekenen de voorzitters van de Nederlandse Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Belgische Hulpverleningszone Taxandria een convenant waarmee de samenwerking van het internationale korps een nieuwe fase ingaat.

Al meer dan 10 jaar internationale samenwerking brandweer Baarle

De Brandweerkorpsen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog werken al sinds 2008 samen als internationaal brandweerkorps. Sinds 2010 valt het Nederlandse korps onder de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. En het Belgische korps sinds een paar jaar onder Hulpverleningszone Taxandria. Daarom moeten de afspraken die in 2010 gemaakt zijn, opnieuw bevestigd worden. Het internationale korps koos voor de praktische oplossing: blijven samenwerken volgens de gemaakte afspraken, totdat de afspraken opnieuw vastgelegd zijn. Dit gebeurt nog deze zomer!

Unieke identiteit van het internationale brandweerkorps koesteren

Beide partijen hebben nu nieuwe afspraken gemaakt in een convenant. Op 3 juli zetten Taxandria en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hun handtekening. Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf: “We willen de unieke identiteit van het internationale brandweerkorps in Baarle koesteren. Daarom kiezen we niet voor een geheel Nederlands of een geheel Belgisch korps. En hebben we in het convenant vastgelegd dat het brandweerkorps Baarle blijft bestaan uit 22 Nederlandse en 8 Belgische brandweerlieden. Net zoveel als het aantal enclaves.” De Nederlandse brandweerlieden blijven in dienst bij Veiligheidsregio West- en Midden Brabant en de Belgische collega’s bij Taxandria. Het korps rukt uit met de brandweerwagens van de Veiligheidsregio, op zowel het grondgebied van Nassau als van Hertog.