Vanaf 2020 kunt u melding doen van verwarde buurtbewoner of familielid

01 januari 2020

Op 1 januari 2020 gaat een nieuwe wet over verplichte geestelijke gezondheidszorg in, de Wvggz. Deze wet geldt voor mensen die door een psychische aandoening een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Soms is het dan nodig dat zij verplicht hulp krijgen. De Wvggz regelt dit. Nieuw is dat u  zelf een melding kunnen doen als u denkt dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft. U kunt die melding doen bij het meldpunt crisiszorg, tel. 0800-5099. Het nummer is dag en nacht bereikbaar. Bel 112 bij acuut gevaar. Zo worden inwoners die zich ernstig zorgen maken om bijvoorbeeld een buurtbewoner of familielid beter gehoord. En komen mensen met ernstige psychische problemen eerder in beeld. Meer over hierover leest u elders op deze website.  

www.baarle-nassau.nl/meldingpsychischehulp.html