Vergaderingen Raadscommissies

08 september 2021
afbeelding met binnen vloer kamer meubels

Volgende week vergaderen de raadscommissies weer in de raadzaal:

  • Commissie Ruimte en Economie op dinsdag 14 september, aanvang 19.30 uur
  • Commissie Bestuur en Middelen op woensdag 15 september, aanvang 19.30 uur
  • Commissie Mens en Maatschappij op donderdag 16 september, aanvang 19.30 uur

In de commissievergaderingen bespreken de commissieleden de informatiebrieven van het college van B&W en wordt er gediscussieerd over raadsvoorstellen. De commissie bepaalt of deze voorstellen voor besluitvorming naar de gemeenteraad kunnen. De gemeenteraadsvergadering is op woensdag 29 september 2021.

U kunt de vergaderingen bijwonen, maar vanwege coronamaatregelen zijn er een beperkt aantal plaatsen op de publieke tribune beschikbaar. U dient zich vooraf aan te melden via griffie@baarle-nassau.nl. Van de vergaderingen maken we geluidsopnamen gemaakt die u kunt terugluisteren via onze website.

Op de agenda van de vergaderingen staan onder meer een voorstel voor het vervolgproces om te komen tot een visie op opwek van duurzame energie en een voorstel over het bestuurlijk toekomstperspectief van de gemeente Baarle-Nassau. Daarnaast wordt de uitbreiding van de Bremerpoort in Ulicoten besproken.

Meer informatie over de raadscommissies vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ staan de agenda’s en stukken van de vergadering.

Spreekrecht

U kunt  gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over onderwerpen die op de agenda staan. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden (uiterlijk voor 10.00 uur op de dag van de vergadering) door een e-mail te sturen naar griffie@baarle-nassau.nl of door telefonisch contact op te nemen met de griffie via 088-3821414. Uiteraard is het ook mogelijk schriftelijk te laten weten wat u van een voorstel vindt.