Vergaderingen Raadscommissies

14 oktober 2021
Sfeerbeeld

Volgende week vergaderen de raadscommissies weer in de raadzaal van het gemeentehuis:

  • Commissie Ruimte & Economie: dinsdag 19 oktober, 19.30 uur
  • Integrale commissiebehandeling begroting 2022 en 2e turap 2021: woensdag 20 oktober, 19.30 uur
  • Commissies Mens & Maatschappij en Bestuur & Middelen: donderdag 21 oktober, 19.30 uur

In de commissievergaderingen bespreken de commissieleden de informatiebrieven van het college van B&W en wordt er gediscussieerd over raadsvoorstellen. De commissie bepaalt of deze voorstellen voor besluitvorming naar de gemeenteraad kunnen. De gemeenteraadsvergadering is op woensdag 3 november 2021

U kunt de vergaderingen bijwonen, maar u wordt verzocht zich vooraf aan te melden via griffie@baarle-nassau.nl. U kunt de vergaderingen ook terug luisteren via onze website.

Op de agenda van de vergaderingen staat onder meer een voorstel voor de reconstructie van de Hoogbraak en het vaststellen van de jaarrekening 2020 van het Cultuurcentrum Baarle (CCB). Op 20 oktober behandelt een gecombineerde commissie de gemeentelijke begroting voor 2022 en de tweede tussenrapportage over 2021.

Meer informatie over de raadscommissies vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ staan de agenda’s en stukken van de vergadering.

Spreekrecht

U kunt  gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over onderwerpen die op de agenda staan. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden (uiterlijk voor 10.00 uur op de dag van de vergadering) door een e-mail te sturen naar griffie@baarle-nassau.nl of door telefonisch contact op te nemen met de griffie via 088-3821414. Uiteraard is het ook mogelijk schriftelijk te laten weten wat u van een voorstel vindt.