Vergaderingen Raadscommissies digitaal

25 november 2021
Foto gemeentehuis

Volgende week zijn er weer vergaderingen van de drie raadscommissies. Er wordt digitaal vergadert. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur:

  • Commissie Ruimte & Economie op dinsdag 30 november
  • Commissie Bestuur & Middelen op woensdag 1 december
  • Commissie Mens & Maatschappij donderdag 2 december

In de commissievergaderingen bespreken de commissieleden de informatiebrieven van het college van B&W en wordt er gediscussieerd over raadsvoorstellen. De commissie bepaalt de wijze van behandeling in de besluitvormende raadsvergadering. De gemeenteraadsvergadering is op woensdag 15 december 2021

Omdat er digitaal wordt vergadert, kunt u de vergaderingen niet bijwonen. U kunt de vergaderingen wel volgens via een livestream op YouTube. Of de geluidsopnamen van de vergaderingen worden ook geluidsopnamen terugluisteren via www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad.

Agendaonderwerpen

Op de agenda staan onder meer de Transitievisie warmte, het kwijtscheldingsbeleid, het beleidsplan schuldhulpverlening, de belastingverordeningen en een voorstel voor de reconstructie van het fietspad Baarle-Ulicoten.

Meer informatie over de raadscommissies vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ staan de agenda’s en stukken van de vergadering.

Spreekrecht

U kunt  gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over onderwerpen die op de agenda staan. Het inspreken gaat digitaal via MS Teams. Meld u hiervoor vooraf aan (uiterlijk voor 10.00 uur op de dag van de vergadering) door een e-mail te sturen naar griffie@baarle-nassau.nl of door telefonisch contact op te nemen met de griffie via 088-3821414. Uiteraard is het ook mogelijk schriftelijk te laten weten wat u van een voorstel vindt.