Vergaderingen Raadscommissies juni

09 juni 2022
sfeerfoto

Volgende week vergaderen de raadscommissies weer in de raadzaal van het gemeentehuis:
•    14 juni: commissie Ruimte en Economie
•    15 juni: commissie Bestuur en Middelen
•    16 juni: commissie Mens en Maatschappij.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. U kunt de vergaderingen bijwonen, maar u kunt de vergaderingen ook rechtstreeks volgen via een livestream op internet.

In de commissievergaderingen bespreken de commissieleden de informatiebrieven van het college van B&W en wordt er gediscussieerd over raadsvoorstellen. De commissie bepaalt of deze voorstellen voor besluitvorming naar de vergadering gemeenteraad kunnen op 29 juni.

Op de agenda

Op de agenda van de vergaderingen staan onder de geurgebiedsvisie, de reconstructie van het weggedeelte Sint Annaplein tussen Singel en Klokkenstraat en twee bestemmingsplannen. Ook wordt het rekenkamerrapport over externe inhuur besproken. Verder komen de begrotingen van de verschillende samenwerkingsverbanden aan de orde. Op 15 juni is er eerst een uitleg over de gemeentelijke financiële beleidstukken en geeft de accountant een toelichting op de jaarstukken.

Meer informatie over de raadscommissies vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ staan de agenda’s en stukken van de vergadering.

Spreekrecht

U kunt  gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over onderwerpen die op de agenda staan. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden (uiterlijk voor 10.00 uur op de dag van de vergadering) door een e-mail te sturen naar griffie@baarle-nassau.nl of door telefonisch contact op te nemen met de griffie via 088-3821414. Uiteraard is het ook mogelijk schriftelijk te laten weten wat u van een voorstel vindt.