Verkenning aanleg hockeyveld HC Baarle afgerond: gemeenteraad kiest voor aanleg veld bij TC Baarle

21 mei 2019

De gemeenteraad stelt 55.000 euro beschikbaar om de aanleg van een hockeyveld in Baarle-Nassau voor te bereiden. Daarbij kiest de gemeenteraad voor de aanleg van een hockeyveld op de tennisbanen 1 en 2 van TC Baarle. Hiermee is de verkenning naar mogelijke plaatsen afgerond.

“Na een lange aanloop kunnen we nu eindelijk door met de aanleg van een hockeyveld in Baarle-Nassau. Hiermee investeert de gemeenteraad ook in sportstimulering. Goed dat de gemeenteraad meegeeft te kijken naar multifunctioneel gebruik van dit kunstgrasveld en sportaccommodatiebeleid te maken. Dat sluit aan bij onze ambities. Daar ga ik als wethouder sport ook graag mee aan de slag.”, aldus wethouder Nico Sommen.

Vervolg

De gemeente gaat de aanleg voorbereiden. Zo is voor de aanleg van een hockeyveld een aangepast bestemmingsplan nodig. De voorbereidingen bestaan uit:

  • Opstellen en vaststellen bestemmingsplan
  • Opstellen en vaststellen programma van eisen
  • Aanbesteden en gunnen werkzaamheden voor de aanleg

De voorbereidingen richten zich op het voorjaar van 2020 om de aanleg van het hockeyveld te starten.

Samen met verenigingen verkend

De afgelopen periode heeft de gemeente samen met de hockeyvereniging en andere verenigingen gekeken naar alternatieven voor de aanleg van een hockeyveld. Locaties in Ulicoten en Baarle-Nassau zijn geïnventariseerd en afgetast. Hierbij is gekeken naar ruimtelijke, financiële en sportieve aspecten en de mogelijkheden tot samenwerking met andere verenigingen. Uit de verkenning kwam de plaats van tennisbanen 1 en 2 van TC Baarle als meest kansrijk naar voren.