Verkenning coalitievorming Baarle-Nassau afgerond

01 april 2022

BAARLE! en VPB willen samen de coalitie vormen. Dat is de conclusie van verkennende gesprekken die fractievoorzitter Hans van Tilborg van BAARLE! de afgelopen weken voerde met vertegenwoordigers van de vier partijen.

“We zijn tot de conclusie gekomen dat de meeste raakvlakken te vinden zijn tussen Baarle! en VPB. We gaan ervan uit dat we samen tot een coalitieakkoord kunnen komen. Het zijn geen individuele punten, die ons dit hebben doen besluiten, het is meer een algemene conclusie”, aldus Van Tilborg.

De komende weken staan 5 werksessies gepland om te komen tot een coalitieprogramma. Hans van Tilborg: “We streven ernaar om het coalitieakkoord voor 11 mei, de eerste raadsvergadering, te kunnen sluiten.”