Verruiming corona-maatregelen: college stelt tegemoetkomende maatregelen bij

12 augustus 2020

Na de uitbraak van het coronavirus moesten ondernemers van de ene op de andere dag de deur sluiten. Evenementen moesten worden afgelast. Daardoor vielen inkomsten weg, terwijl er wel uitgaven zijn gedaan. Het college van burgemeester en wethouders nam maatregelen om ondernemers en evenementen financieel tegemoet te komen. Denk daarbij aan uitstel van betaling van belasting, het niet opleggen of het terugbetalen van leges en marktgelden. Het openbare leven is stapje voor stapje weer op gang gekomen. Daarom heeft het college enkele tegemoetkomende maatregelen bijgesteld.

Gemeente hervat innen bedragen

De gemeente begint vanaf eind augustus weer met het opleggen van belastingaanslagen en innen van bedragen. Waar nodig ontvangen ondernemers hierover meer informatie van de gemeente. Om ondernemers die het nog altijd moeilijk hebben tegemoet te komen, blijft de gemeente de mogelijkheid bieden om gespreid te betalen, een betalingsregeling te treffen of om uitstel van betaling aan te vragen.

Gemeentelijk noodfonds corona

De gemeente Baarle-Nassau stelde eerder dit jaar 100.000 euro beschikbaar voor een noodfonds corona. Ondernemers, inwoners, stichtingen en verenigingen van Baarle-Nassau kunnen bij acute en schrijnende situaties een beroep doen op dit fonds. Het geld uit het fonds is alleen bedoeld om uitgaven te doen die een direct gevolg zijn van de coronacrisis. Verder is er de voorwaarde dat de kosten niet op een andere manier kunnen worden betaald, door bijvoorbeeld een tegemoetkoming door het Rijk. De bijdrage uit het gemeentelijke noodfonds is maximaal 4000 euro. Overweegt u een beroep te doen op het noodfonds? Neem dan contact op met de gemeente.