Verslag dorpsgesprek Castelré

24 januari 2020

Op 15 januari 2020 vond het dorpsgesprek van Castelré plaats in De Castelhoeve. Dit was het vervolg op de bijeenkomst die in september 2018 ook in Castelré werd gehouden. De uitvoeringsagenda bij de toekomstvisie is besproken, er is een convenant getekend met de buurtraad en het nieuwe zorg- en welzijnsbeleid is onder de aandacht gekomen.

Het college van burgemeester en wethouders en de aanwezige gemeenteraadsleden kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Hier (PDF, 115 kb)  kunt u het verslag van deze avond nog eens nalezen.