Vignet voor grensarbeiders in vitale sectoren en cruciale beroepen

23 maart 2020

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren.Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens. Dit vignet kan ook alleen door hen gebruikt worden.

Geen niet-essentiële reizen meer

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Het verbod geldt voorlopig tot en met 8 juni. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Daarbij moeten zij rekening houden met de volgende specifieke regels:

  • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
  • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.
  • Als u niet werkt in een vitale sector en/of cruciaal beroep, mag u niet via België rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer.
  • Als inwoner van alle kernen van Baarle-Nassau geldt dat zij wel via Baarle-Hertog mogen rijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inwoners van Ulicoten die via Baarle-Nassau naar hun werk in Tilburg rijden.

Controles

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod. Verschillende grensovergangen zijn gesloten. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Aanvragen vignet:
U kunt het vignet aan vragen via de website van het Nationaal Crisiscentrum.