Voorkom een boete. Geef gegevens goed door.

11 maart 2020

Wij hebben altijd de goede gegevens van onze inwoners nodig om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken. Maar ook om te weten wie mag stemmen en wie recht heeft op huurtoeslag. Belangrijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst gebruiken deze persoonsgegevens uit de BasisRegistratie Personen (BRP). Redenen genoeg om de BRP actueel en betrouwbaar te houden. Als u bepaalde gegevens niet goed doorgeeft loopt u de kans een boete te krijgen.

Wanneer krijgt u een boete?

  • Als u uw adreswijziging niet doorgeeft
  • Als u zich niet in wil schrijven op de plaatst waar u woont kan het college van B&W besluiten u (ambtshalve) in te schrijven.
  • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek
  • Als u iemand bewust toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of gaat wonen
  • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken of aktes niet op tijd bij ons aanlevert.

Meer informatie over de bestuurlijke boete vindt u hier.