Voortgang reconstructie 5 straten buurt ‘Samen Sterk’

18 december 2020

In de buurt ‘Samen Sterk’ richten we 5 straten volledig opnieuw in: de Titus Brandsmastraat, de Cor van den Bokstraat, de Bruhezestraat, de De La Sallestraat en de Burgemeester Mensenstraat. We richten de straten in met nieuwe materialen en nemen een aantal verkeersmaatregelen. Daarnaast leggen we een regenwaterinfiltratieriool aan, planten we meer groen en plaatsen we nieuwe lichtmasten met LED lampen. De werkzaamheden startten na de zomer. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden halverwege februari af.

Stand van zaken herinrichting straten

De Burgemeester Mensenstraat, Bruhezestraat, Titus Brandsmastraat en De La Sallestraat zijn gereed. Alle woningen zijn vanaf 18 december normaal bereikbaar. Hetzelfde geldt voor de Cor van der Bokstraat vanaf het kruispunt met de Titus Brandsmastraat tot en met de smalle verbinding naar de Generaal Maczeklaan.

De uitvoering van het gedeelte van de Cor van der Bokstraat tussen de Burg. de Grauwstraat en het kruispunt met de Titus Brandsmastraat start op 4 januari 2021. We stellen alles in het werk om ook dit gedeelte tijdens de kerstvakantie open te stellen voor verkeer.

Beplanting: we planten het meeste groen nog in december

Bij de reconstructie hebben we de bomen en struiken in de straten verwijderd. Daar planten we meer openbaar groen voor terug. We zorgen voor meer variatie en meer bloeiende bomen en struiken. Zo wordt de wijk beter bestand tegen regen en hitte, aantrekkelijker voor dieren en natuurlijk mooier. Bewoners konden tijdens bewonersavonden zelf aangeven welke bomen en struiken hun voorkeur hadden.
We planten de meeste nieuwe bomen en planten nog in december. De rest volgt in januari of februari.

Afkoppelen regenwater: infiltratieriool gereed

De aanleg van het regenwater infiltratieriool is gereed. Dit is een rioolbuis van open structuur beton, waarvan de wanden water doorlaten. Regenwater wordt nu opgevangen door straatkolken en afgevoerd naar dit grote infiltratieriool onder de straat. Het regenwater kan hierdoor in de grond komen. Zo hebben we minder wateroverlast bij hevige regenbuien. Én minder last van verdroging tijdens lange droge zomers.

Behalve het regenwater dat op openbaar gebied valt, sluiten we in overleg met de bewoners ook zoveel mogelijk regenwater van de woningen aan op het infiltratieriool.

De aannemer heeft de woningen zonder voortuin met een regenpijp in het trottoir al aangesloten op het regenwaterriool. Bij de woningen met een voortuin is een uitlegger aangelegd tot aan de voortuin. Vanaf januari gaan we de regenpijpen aan de voorkant van die woning aansluiten op de uitlegger.

Hier vindt u meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.baarle-nassau.nl/reconstructie.