Vuurwerkoverlast in Baarle

03 november 2022
Foto burgemeester

De overlast door de verkoop van vuurwerk in Baarle-Hertog, is nu wel heel vroeg gestart. Dat heeft ons allemaal akelig verrast. Het gaat om overlast veroorzaakt door vuurwerktoeristen van buiten de gemeente Baarle-Nassau. Maar het gaat ook om overlast door jongeren die illegaal in en buiten ons dorp kwaadaardig (knal)vuurwerk afsteken. Dit moet stoppen. Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan.

Extra maatregelen bij vuurwerkwinkels

Met Baarle-Hertog ben ik in nauw overleg over extra maatregelen nabij de verkooppunten. Denk aan het plaatsen van extra afvalcontainers, mobile toiletcabines en het creëren van extra parkeerruimte en toezicht.

Zicht op overlastgevers

Ook bereiden we met de verschillende toezichthouders en veiligheidspartners vanuit de Nederlandse overheid aanvullende maatregelen voor om de directe overlastgevers effectief aan te spreken en te begrenzen. Het betreft immers onze veiligheid en leefbaarheid. Ik verwacht hierover binnenkort nadere mededelingen te kunnen doen.

Onze leefbaarheid en veiligheid

Weet dat deze extreem vroege vuurwerkoverlast mijn volle aandacht heeft. Ik roep u daarom op uw overlastervaringen te blijven melden. Neem contact op met de politie via 0900-8844 of tijdens kantoortijden met het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente Baarle-Nassau via telefoonnummer 14 013. Het KCC kan u doorverbinden met de BOA’s. Dit verbetert ons zicht op de overtredingen en helpt ons bij de te nemen maatregelen.

M.H.M.R. (Marjon) de Hoon-Veelentuf
Burgemeester