Warme sanering: gunstige regeling voor varkenshouders

11 juli 2019

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de varkenshouderij duurzamer maken. Ook willen ze de risico’s voor de gezondheid en de leefomgeving verminderen in gebieden met een hoge veedichtheid. Varkenshouderijen die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen kunnen in aanmerking komen voor de concept Subsidieregeling sanering varkenshouderij.

Wilt u van de regeling gebruikmaken? Dan kunt u zich naar verwachting vanaf najaar 2019 aanmelden. Om de subsidie te ontvangen, moet u aan de voorwaarden voldoen en een aantal stappen zetten. Het slopen van de stallen, inclusief mestopslagen, is daar een van.

Potje van 180 miljoen euro

Het kabinet geeft miljoenen uit aan het verminderen van de geuroverlast. Naast de 120 miljoen die oorspronkelijk in de regeling was opgenomen, is er nu 60 miljoen euro extra beschikbaar voor de sanering van varkenshouderijen die gezondheids- en leefomgevingsrisico’s veroorzaken. De regeling sluit goed aan bij de manier waarop wij als gemeente de plattelandsontwikkeling en in het bijzonder de toenemende agrarische leegstand willen aanpakken

Zoekt u liever naar alternatieven om uw bedrijf te verduurzamen? Jaarlijks reserveert het kabinet ongeveer 40 miljoen voor varkenshouders die overstappen naar duurzame landbouw, met minder vee en dus minder uitstoot.

Komt ú in aanmerking?

Om voor deze regeling in aanmerking te komen, gelden enkele voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • uw bedrijf bevindt zich in de concentratiegebieden Zuid en Oost
  • uw bedrijf bevindt zich binnen een straal van één kilometer van woningen
  • u neemt nog niet deel aan de stoppersregeling
  • u beschikt over ten minste 80% van de noodzakelijke varkensrechten
  • u heeft de afgelopen vijf jaar varkens gehouden

Overigens is de definitieve regeling nog niet officieel. Dit betekent dat er in de voorwaarden mogelijk nog verschuivingen plaatsvinden.

Openstelling regeling

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen bevindt zich nog in het goedkeuringstraject van staatssteun van de Europese Commissie en wordt daarom later opengesteld dan eerder gemeld. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 18 juli besloten. Om stoppende varkenshouders ruim de gelegenheid te geven om zich goed voor te bereiden op deelname aan de regeling, opent de inschrijving in het najaar, in plaats van in augustus. Zodra de staatssteungoedkeuring verkregen is, kan de regeling definitief worden gemaakt. Zodra de nieuwe datum bekend is, stellen we u op de hoogte.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de subsidieregeling of de mogelijkheden om uw bedrijf duurzaam voort te zetten? Bekijk de websites van de rijksoverheid, of van de Provincie.