Wederom garageboxen en opslaglocaties gecontroleerd in strijd tegen georganiseerde criminaliteit

01 juni 2021
opslag met hennep gerelateerde goederen

In de week van 17 tot en met 20 mei 2021 werd een groot aantal garageboxen en opslaglocaties op verschillende industrieterreinen gecontroleerd. Deze controles werden gedaan in Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Etten-Leur, Breda, Oosterhout, Geertruidenberg en Zundert en uitgevoerd in samenwerking tussen de gemeenten, politie, Douane, OMWB en Enexis. In totaal werden er 391 garageboxen en 81 bedrijven/ opslaglocaties op industrieterreinen bezocht.

Eigenaren weten vaak niet waarvoor hun opslag gebruikt wordt

Gemeenten zien regelmatig dat opslaglocaties anders worden gebruikt dan bedoeld of het bestemmingplan toelaat. Soms leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door verkeerd of ander gebruik, en aantasting van de gezondheid.

Verhuurders weerbaar maken

De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel: het ontdekken en beƫindigen van criminele activiteiten en het weerbaar maken van verhuurders. Pandeigenaren krijgen tijdens deze acties tips over bijvoorbeeld het huurcontract en extra veiligheidsmaatregelen. Omwonenden, maar ook de eigenaren en huurders van de verschillende locaties reageerden positief op de controles.

Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is een taak van ons allemaal

Meld vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente. U kunt ook anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem via tel. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.