Werkzaamheden Hoogbraak beginnen op 1 maart

21 februari 2022
afbeelding met scene, weg

Als uitwerking van het Masterplan Centrum Baarle beginnen we op 1 maart met  de reconstructie van de Hoogbraak, de Bredaseweg tot aan de komgrens en de Chaamseweg bij het kruispunt met de Nonnenkuil.

We beginnen met de werkzaamheden bij de brandweerkazerne. De aannemer werkt in de richting van de Goorweg en Bredaseweg. Vanaf begin juni werken we aan het gedeelte vanaf de brandweerkazerne tot aan de Chaamseweg.

Wethouder Van Tilborg

“Nu de randweg Baarle klaar is, zijn alle voormalige provinciale wegen overdragen aan de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Ik ben blij dat we nu de volgende stap maken; de herinrichting van de Hoogbraak. De weg wordt smaller en vanwege de verkeersveiligheid richten we de weg in als 30 km.-weg. De bewoners hebben meegedacht over de nieuwe inrichting. We beginnen 1 maart en als de doorkomst van de Vuelta is, op zondag 21 augustus, rijden de renners over een mooie, nieuwe weg”.

Verlagen drempels Sportlaan

Voor 1 maart doen we wat voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van borden. Ook verlagen we de drempels in de Sportlaan. We doen dit voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten.

Omleiding en openbaar vervoer

Tijdens  de werkzaamheden is de Hoogbraak afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Omdat we het werk in verschillende fases uitvoeren, zijn er ook steeds wisselende omleidingsroutes, afhankelijk van de voortgang van het werk. De omleidingsroutes geven we met borden aan. De Oude Bredasebaan en de Loverenbeemd blijven bereikbaar. Het is mogelijk dat er korte tijd rijplaten of puinverharding ligt. .

Ook het openbaar vervoer moet die omleidingsroute volgen. Het openbaar vervoer maakt zo lang mogelijk gebruik van de Boschovenseweg en Sportlaan. Als dit niet meer kan, rijdt het openbaar vervoer via de Randweg Baarle. Houdt de informatie van Arriva daarom goed in de gaten.

De bushalte op de Chaamseweg bij de Limfalaan komt te vervallen vanaf 1 maart.

Einde werkzaamheden

De werkzaamheden zijn voor de bouwvakvakantie afgerond. Dit is vanwege de doorkomst van de Vuelta (ronde van Spanje) op zondag 21 augustus.

Vragen?

Als u vragen heeft over de uitvoering neemt u dan contact op met Maikel van Cranenbroek. Hij is de uitvoerder van aannemer Van Eijck uit Alphen en tijdens kantooruren bereikbaar via 06-50160878. Als u andere vragen heeft, neemt u contact op met onze projectleider Jan Braspenning, bij voorkeur via janbraspenning@abg.nl. Alle informatie over de reconstructiewerkzaamheden die in onze gemeente plaatsvinden, vindt u op https://www.baarle-nassau.nl/reconstructie.