Woonrijpmaken Limfalaan en Beugelflesstraat

29 september 2020

Op 5 oktober 2020 begint Van Eijck Groen en Infra uit Alphen met het woonrijpmaken van de Limfalaan en de Beugelflesstraat in de uitbreidingswijk Limfa.

Zij gaan trottoirs en parkeervakken aanleggen en draaien de betonstenen in de bestaande bouwweg om. Ook brengen ze openbare verlichting aan en planten ze het groen. De werkzaamheden zijn eind 2020 klaar.

Tijdens de gefaseerde uitvoering zijn de straten bereikbaar via de Chaamseweg, of de Leliestraat of de Schoolstraat. Dit is afhankelijk van de voortgang van de werken.

Onder ‘reconstructie’ ziet u een ‘artist impression’ van wat we precies gaan doen.