Zelf bezwaar maken tegen de WOZ-waarde!

28 februari 2022
Afbeelding met huis

Afgelopen week viel het aanslagbiljet OZB (Onroerende Zaakbelasting) en de WOZ-beschikking weer op de deurmat. Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde, kunt u gratis bezwaar hiertegen maken. Hoe u dat doet, leest u hieronder.

Gratis bezwaar

U heeft misschien wel eens een commercial gehoord op de radio of een persoonlijke brief ontvangen waarin staat dat het bureau gratis bezwaar voor u kan indienen tegen de WOZ-waarde. Dit zijn meestal  ‘No Cure No Pay’-bureaus . Dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk; het bespaart u veel tijd en juridische procedures en de WOZ-waarde wordt misschien nog aangepast ook. Gratis. Want u betaalt het bureau niets, ook niet als de waarde niet zou worden verlaagd. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, en dat is het ook.

Want als de waarde wordt verlaagd, moet de gemeente aan zo’n bureau een flinke kostenvergoeding betalen. Die loopt vaak op tot enkele honderden euro’s. En als zo’n bureau tegen de uitspraak van de gemeente in beroep gaat, dan zijn de kosten vaak het dubbele. Deze kosten moeten we uiteindelijk weer doorberekenen aan u als inwoner. Dat is jammer, want als u zelf bezwaar maakt via de gemeente is dat altijd gratis.

Hoe dan?

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde van uw object, neem dan even telefonisch contact op met onze taxateurs. Zij leggen u graag uit hoe de waarde is opgebouwd, waardoor een bezwaarschrift misschien niet nodig is. Als u het na een gesprek nog niet eens bent met de waarde, of als u niet eerst telefonisch contact wilt, kunt u makkelijk zelf een bezwaar indienen.

Dat kan eenvoudig door het invullen van een standaardformulier op onze website, of door het opsturen van een brief waarin u uitlegt waarom de waarde volgens u niet juist is. Afgeven op het gemeentekantoor mag natuurlijk ook!

Info

U kunt onze taxateurs bereiken via telefoonnummer 14 013. Op de bijsluiter vindt u meer informatie over de aanslag en beschikking. Op onze website vindt u naast uitleg ook het formulier waarmee u eenvoudig een bezwaar kunt indienen.