Zorg goed voor uzelf en voor elkaar

18 maart 2020

Lees hieronder de boodschap van burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf. Bekijk ook haar videoboodschap van maandag 16 maart.

Beste mensen,

De maatregelen die in verband met het Corona-virus landelijk genomen zijn, vragen om grote aanpassingen van ons allemaal. Het zijn stevige maatregelen, maar ze zijn noodzakelijk om de verspreiding van het virus op zijn minst te vertragen. Voor onze bijzondere enclavegemeente is het daarbij belangrijk dat de maatregelen van de Nederlandse overheid, zoals de sluiting van scholen en horecagelegenheden, zo veel als mogelijk in lijn zijn met die van onze Belgische buren. Dat is echter niet altijd vanzelfsprekend. Als Nederlandse gemeente Baarle-Nassau hebben we nu eenmaal de Nederlandse wet- en regelgeving te volgen, net zoals onze Belgische zustergemeente Baarle-Hertog de Belgische wet- en regelgeving heeft te volgen. Uiteraard pleiten we op verschillende regionale en ook landelijke tafels voor zoveel mogelijk eenduidigheid. Zeker vanuit onze enclavegemeente breken we daar dagelijks een lans voor!

De gevolgen van de genomen maatregelen zijn ontegenzeggelijk fors. Voor scholen, voor ondernemers, voor zorginstellingen en voor andere organisaties. En uiteraard voor al onze inwoners. Ik wil dan ook graag mijn dank uitspreken aan al die mensen binnen en buiten Baarle die de maatregelen ter harte nemen. Zoals gezegd: ze zijn stevig, maar noodzakelijk. Dus wees terughoudend in contacten die niet noodzakelijk zijn. Daarbij wil ik u tevens vragen om oog te blijven houden voor de mensen om u heen en de helpende hand te bieden daar waar dat kan.

Via deze weg ook een woord van dank voor al die professionals in de vitale sectoren! Dan heb ik het bijvoorbeeld over medewerkers in de zorg, politie en brandweer. Mensen die ook in deze lastige tijden, 24 uur per dag, onze gezondheid en veiligheid zoveel als mogelijk borgen.

Last but not least, wens ik een ieder heel veel sterkte, die op welke manier dan ook, getroffen wordt door het coronavirus.

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!
 

Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf