Expositie en samenwerking met Bijenlandschap West-Brabant

3 april 2024

Gemeente Baarle-Nassau blijft samenwerken met Bijenlandschap West-Brabant. Tijdens de feestelijke jaarbijeenkomst op 13 maart hebben alle partners de samenwerking ondertekend.

Samen redden we de bij!

Meer dan de helft van de wilde bijensoorten dreigt te verdwijnen. Door samen te werken kunnen we kennis krijgen en delen over bijvriendelijk werken. Ook werken we aan het op elkaar aansluiten van verschillende leefgebieden. Zo ontstaat er één groot leefgebied voor honing- en wilde bijen en andere bestuivers.

Expositie

In de publiekshal in het gemeentehuis is tot 12 april een expositie te zien: Laat zien hoe jouw tuin helpt! Hier ontdekt u hoe een tuin kan bijdragen aan het behoud van bijen. Op verschillende panelen ziet u 8 mooie tuinplanten die goede voedsel- en nestplekken voor bijen zijn.

De expositie is voor iedereen interessant. Er is informatie voor kinderen, voor volwassenen zonder groene vingers én voor bijenkenners. Kom dus kijken en laat u inspireren!