(Bouw)plannen? Start een omgevingsdialoog

Bent u bezig met een (bouw)plan in uw gemeente? Overleg eerst met uw buren (omgevingsdialoog) als het plan ingrijpend is en invloed heeft op de mensen die in de buurt wonen en werken. Zo betrekt u de mensen die ermee te maken krijgen op tijd. Het gaat om (bouw)plannen die niet in het bestemmingsplan passen dat er nu is. Een bestemmingsplan is het plan waarin staat vastgelegd wat de bestemming van de grond is. Denkt u bijvoorbeeld aan het uitbreiden van uw bedrijf.

Straks minder bezwaarprocedures

Bij plannen in het verleden ging het vaak zo:

  • u werkte een nieuw ruimtelijk plan uit
  • deze leverde u bij ons in
  • wij zorgden dat de omgeving het plan kon bekijken, daarover vragen kon stellen of bezwaar maken

Nu vragen wij u het (bouw)plan eerst te bespreken met de omwonenden en bedrijven in de omgeving. Pas daarna gaat het de officiële procedure in.

Minder kans op procedure

Ingewikkeld? Juist niet. Door al op een vroeg punt van uw plannen in gesprek te gaan, weet u wat de omgeving van uw plan vindt. Als het mogelijk is kunt u dan aandacht geven aan de wensen en zorgen van de omgeving. Zo zorgt u voor betrokkenheid bij uw plannen. De kans op lange (beroeps)procedures wordt daarmee veel kleiner.

Is zo’n dialoog altijd nodig?

Nee, niet altijd. Voor bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel is een omgevingsdialoog niet verplicht. Het is natuurlijk wél zo netjes als u uw buren hierover informeert.

U houdt wél een omgevingsdialoog bij een wat groter (bouw)plan dat niet in het geldende bestemmingsplan past. Bijvoorbeeld wanneer u uw bedrijf wilt uitbreiden. Of de functie van een gebouw wilt veranderen. Wij hebben drie niveaus vastgesteld om het gesprek (de dialoog) te houden:

  1. mondeling
  2. schriftelijk
  3. via een informatiebijeenkomst

Wilt u meer informatie?

Kijk voor meer informatie in de folders of het plan van de omgevingsdialoog. Of neem contact met ons op via 088 - 382 10 00 en vraag naar een medewerker van ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening of naar de medewerker van de gemeente die uw (bouw)plannen behandelt.