Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Omlegging

Op de Singel in het centrum van Baarle komen de provinciale wegen vanuit Breda, Tilburg en Turnhout bij elkaar. Het verkeer dat nu dwars door Baarle heen rijdt, zorgt voor een grote druk op de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Baarle. Daarom zijn er plannen om een omlegging aan te leggen: een nieuwe weg rondom het dorpscentrum. De nieuwe weg is gepland op zowel grondgebied van Baarle-Nassau als Baarle-Hertog. Beide gemeenten spannen zich samen met de provincies al langere tijd in om deze nieuwe weg te realiseren.

Planning

Om realisatie mogelijk te maken moeten in ieder land de wettelijke procedures doorlopen worden. Volgens de huidige planning - afhankelijk van het succesvol doorlopen van de Belgische procedure - zal begin 2016 een aanvang met de realisatie gemaakt worden. De verwachtte bouwtijd voor het totale tracé wordt momenteel geschat op 2 à 3 jaar. Op en langs het tracé zijn al wel voorbereidende werkzaamheden aan de gang, zoals begin 2015 de start van het archeologisch onderzoek (het grootste van de provincie Noord-Brabant).

Nederlandse ruimtelijke procedure

Voor de Nederlandse delen van de nieuwe weg zijn de bestemmingsplannen "Omlegging provinciale weg Baarle" en "Technische herziening bestemmingsplan Omlegging provinciale weg Baarle". Deze bestemmingsplannen zijn onherroepelijk.

Belgische ruimtelijke procedure

Voor de Belgische delen van de nieuwe weg is op 27 maart 2014 door de provincie Antwerpen het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) "Rondweg Baarle bis", met het bijbehorende onteigeningsplan, voorlopig vastgesteld. Het PRUP is op 11 februari 2015 door de Vlaamse Overheid goedgekeurd. Op dit moment loopt de beroepsprocedure bij de Belgische Raad van State. In de tweede helft van 2015 wordt een (eerste) uitspraak verwacht.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u bij de volgende organisaties/personen terecht: