Ontwerp bestemmingsplan Boschoven 24, Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat van 13 september 2022 tot en met 24 oktober 2022 ter inzage ligt:

  • Het ontwerpbestemmingsplan Boschoven 24, Baarle-Nassau, met bijbehorende documenten met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPBoschoven24-ON01

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?

Dit ontwerpbestemmingsplan betreft het agrarische bedrijf aan Boschoven 24 welke wordt herbestemd naar een woonbestemming. De bedrijfswoning krijgt een woonbestemming. Binnen de aanpandige voormalige mantelzorgwoning wordt een recreatief nachtverblijf gerealiseerd als nevenfunctie bij de woning. Bij de woning is een cultuurhistorisch waardevolle schuur aanwezig, waarin twee woningen worden gerealiseerd ter behoud van deze waarden.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 13 september 2022 tot en met 24 oktober 2022 voor zes weken ter inzage.;

Digitaal kunt u de stukken inzien via:

  • Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPBoschoven24-ON01

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Singel 1 te Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken of door te bellen naar ons algemene nummer 14 013. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Jan-David den Hartogh, bereikbaar via tel.: 088-3821391.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

U kunt een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen van 13 september 2022 tot en met 24 oktober 2022. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen.

Schriftelijk kunt u uw zienswijze als volgt indienen:

  • U kunt uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, 5110 AC Baarle-Nassau

In de brief geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten.

Mondeling kunt u uw zienswijze als volgt indienen:

  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan neemt u contact op met de behandelend medewerker, Jan-David den Hartogh, bereikbaar via 088-3821391.