Ontwerp bestemmingsplan Tommel 10 Baarle-Nassau

Met het ontwerp bestemmingsplan wordt in cultuurhistorisch waardevolle schuur een woning toegevoegd.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Tommel 10 ligt met ingang van 4 augustus 2022 tot en met 14 september 2022, voor zes weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Jan-David den Hartogh, per mail via Jan-DaviddenHartogh@abg.nl of telefonisch via 088 3821 391.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.