Ontwerp Paraplubeheersverordening Baarle-Nassau 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat van 19 april 2023 tot en met 30 mei 2023 ter inzage ligt de ontwerp beheersverordening “Paraplubeheersverordening Baarle-Nassau 2023”, met bijbehorende documenten met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BVBaarleNassau23-ON01.

Waar gaat de ontwerp beheersverordening over?

De ontwerp beheersverordening “Paraplubeheersverordening Baarle-Nassau 2023” heeft alleen betrekking op de delen van het gemeentelijk grondgebied waar nu geen bestemmingsplan geldt. Dit zijn de gronden waar nu de beheersverordeningen “Buitengebied Ulicoten-Noord en Baarle-Nassau-Oost”, “Buitengebied Baarle-Nassau” en “Janshove” gelden. De paraplu-beheersverordening bevat uitsluitend een aantal aanvullende en vervangende bepalingen ten opzichte van deze geldende beheersverordeningen. Deze bepalingen gaan over de aspecten ‘parkeren’ en ’archeologie’. De nieuwe regeling maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

Op grond van de Inspraakverordening Baarle-Nassau liggen de stukken van 19 april 2023 tot en met 30mei 2023 voor 6 weken ter inzage.

Digitaal kunt u de stukken inzien via:

De ontwerp beheersverordening met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BVBaarleNassau23-ON01.

Fysiek kunt u de stukken inzien via:

Op het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Singel 1 te Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl , door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Tom de Kousemaeker, bereikbaar via tel.: 088 – 3821392.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

Belanghebbenden en ingezetenen kunnen een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen van 19 april 2023 tot en met 30 mei 2023. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen.

Schriftelijk kunt u uw zienswijze als volgt indienen:

U kunt uw schriftelijke zienswijze op de ontwerp beheersverordening sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, 5110 AC Baarle-Nassau.

In de brief geeft u aan op welke beheersverordening uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten.

Mondeling kunt u uw zienswijze als volgt indienen:

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze op de ontwerp beheersverordening neemt u contact op met de behandelend medewerker, Tom de Kousemaeker, bereikbaar via 088 – 3821392.