Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Digitaal Opkopers Register

Handelt u in tweedehands fietsen? Of verkoopt u regelmatig gebruikte computers of laptops? Handelaren in tweedehands goederen moeten al hun ingekochte handelswaar registreren. Bovendien hebben zij een meldplicht. Dit is om heling tegen te gaan. De gemeente hecht veel waarde aan het voorkomen van handel in gestolen goederen. Het stelen van goederen is alleen aantrekkelijk als er ook iemand is die deze goederen wil kopen. Daarom werken we samen aan het voorkomen van diefstal en heling.

Wie moeten een register bijhouden?

Opkopers van en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en computers en laptops.

Wetten en regels voor handelaren

Tweedehands goederen kunnen via handelaren snel worden omgezet in geld. Het kan dat de goederen die een handelaar aangeboden krijgt afkomstig zijn van diefstal. Een handelaar kan zich (ongewild) schuldig maken aan heling als hij de aangeboden gestolen goederen inkoopt.

Afkomst

Om te voorkomen dat een handelaar gestolen goederen inkoopt verwacht de gemeente van handelaren dat zij onderzoek doen naar de herkomst van de spullen, voordat dit wordt ingekocht. Voor handelaren geldt specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden. Handelaren in ongeregelde en/of gebruikte (tweedehands) goederen zijn daarnaast verplicht om zich als handelaar bij de gemeente aan te melden. Hier kunt u zich aanmelden voor het Digitaal loket voor handelaren.