Opnieuw inrichten wegen

In de gemeente Baarle-Nassau werken we regelmatig aan het riool of een weg. Hieronder ziet u waar we nu mee bezig zijn. Meer informatie over de werkzaamheden van de herinrichting van het Centrumplan vindt u op www.baarle-nassau.nl/herinrichtingcentrum.

Vernieuwen fietspad Baarle – Ulicoten

In 2022 vernieuwen we het fietspad tussen Baarle en Ulicoten. Eind 2022 is het fietspad klaar.

De gemeenteraad heeft op 15 december 2021 een bedrag van € 660.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering.

In die vergadering is er akkoord gegeven op een voorstel om te zorgen dat het fietspad veiliger wordt. Dat doen we door het plaatsen van lantarenpalen op gevaarlijke plekken.

Bekijk tekening 1 , tekening 2  en tekening 3  om te zien hoe de vernieuwing eruit ziet.

Vervangen groen in wijk De Akkers

Het groen in wijk De Akkers is aan vervanging toe. Daarom hebben we een schetsplan gemaakt voor een nieuwe inrichting. Bewoners uit de wijk hebben meegewerkt aan het plan. In mei is er een bewonersavond geweest.

U vindt het schetsplan hier .