Aangifte van overlijden

Aangifte van overlijden moet gebeuren in de gemeente waar de betreffende persoon is overleden. Bijna altijd regelt de uitvaartverzorger dit. Die zorgt ook voor de documenten die nodig zijn bij de aangifte. Een verklaring over erfrecht en nalatenschap regelt u bij de notaris. Uitvaartondernemers kunnen online aangifte doen van overlijden.

U kunt als uitvaartondernemer online aangifte doen met eHerkenning

Wat moet u regelen?

Is uw partner, ouder of kind in Nederland overleden? Als nabestaande moet u veel regelen na het overlijden van een familielid. Bijvoorbeeld de aangifte van overlijden, de uitvaart organiseren en de administratie namens de overledene. Kijk op de website van de Rijksoverheid om erachter te komen wat u allemaal moet regelen.

Aangifte van overlijden doorgeven

Bij een overlijden moeten wij een aangifte van overlijden krijgen. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit. Als u zelf aangifte van overlijden wil doen, maakt u dan een afspraak met ons. Telefonisch via telefoonnummer 14 013 of via onze website.

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van mensen die zijn overleden binnen onze gemeente.

Overlijdensakte aanvragen

U kunt een afschrift van een overlijdensakte aanvragen als de persoon in onze gemeente is overleden. Dit kost € 14,30.

Registratie levenloos geboren kind

U kunt uw levenloos geboren kind laten registeren in de Basisregistratie Personen (Wet BRP). Dit kan ook voor kinderen die in het verleden levenloos zijn geboren. Als u contact met ons opneemt, overleggen we met u hoe u het beste dit verzoek kunt doen. Meer informatie over opname van een levenloos kind in de Basisregistratie Personen vindt u op  de website van de Rijksoverheid.