Privacy en cookies

Iedereen heeft recht op privacy. U heeft er dan ook recht op dat de gemeente Baarle-Nassau zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat.

Privacyverklaring

Hoe de gemeente met uw (persoons)gegevens moet omgaan is vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens en daarop gebaseerde regelgeving en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Bekijk hier de privacyverklaring van de gemeente Baarle-Nassau.

Bekijk ook het Privacybeleid en Privacyreglement en het Protocol melding datalekken en beveiligingsincidenten.

Recht op inzage

Een betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te horen te krijgen of zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden. Dit wordt ook wel het recht op inzage genoemd. Als u van dit recht op inzage gebruik wilt maken kunt u hiervoor dit formulier gebruiken. U heeft hier DigiD voor nodig.

Vragen?

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, via het algemene nummer 088 38 21 000 of via avg@abg.nl.

Gebruik van cookies

De gemeente Baarle-Nassau vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak. Eventueel verzamelde informatie over uw bezoeken aan de website worden slechts gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie. Bij een aantal toepassingen op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. De gegevens in de cookies blijven anoniem.

De gemeente Baarle-Nassau gebruikt "persistent" cookies. Persistent cookies zijn meer permanente stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij u deze cookies verwijdert. Persistent cookies die door deze website zijn geplaatst op uw computer kunnen persoonlijke informatie bevatten, maar alleen als u zich heeft geregistreerd of anderszins ingestemd heeft met het behoud van persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt hebt aan de website. Anders weet de server van onze website alleen dat een onbekende bezoeker met uw cookie-profiel is teruggekeerd naar de site.


Cookie name

Domain
_pk_id.1.f15bwww.baarle-nassau.nl
_pk_ses.1.f15bwww.baarle-nassau.nl