Proclaimer

Wat mag u verwachten van deze site?

Proclaimer website

De informatie op www.baarle-nassau.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Baarle-Nassau. De medewerkers van de gemeente Baarle-Nassau besteden uiterste zorg aan de website en streven ernaar de site zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden.

Mocht u onjuistheden of onvolledigheden op onze website tegenkomen, meldt u die dan alstublieft, dan kunnen wij zo snel mogelijk verbeteringen aanbrengen. Een e-mail naar info@baarle-nassau.nl is voldoende.

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen we vertrouwelijk. Persoons- en adresgegevens gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

Hergebruik van teksten en afbeeldingen

Alle informatie op deze website mag u voor eigen gebruik opslaan. Hergebruik van teksten is toegestaan. Wij vragen u dan wel vriendelijk om de bron 'gemeente Baarle-Nassau' te vermelden.

Voor het gebruik van beeldmateriaal geldt het volgende:

  • Afbeeldingen van de gemeente Baarle-Nassau mag u hergebruiken. Het is voldoende om de bron 'fotoarchief gemeente Baarle-Nassau' te benoemen.
  • Op afbeeldingen die gemaakt zijn door fotografen en bedrijven rusten auteursrechten. Wilt u een afbeelding hergebruiken? Neemt u dan contact op met de fotograaf.
    - Eline Blok; Elineblok@me.nl
    - Erwin Goossens; ErwinGoossens@abg.nl

Links naar andere websites

Op www.baarle-nassau.nl komt u diverse links tegen die naar andere websites van publiek- of privaatrechtelijke organisaties verwijzen. De gemeente Baarle-Nassau biedt deze links aan bij wijze van dienstverlening. Bij het verlaten van de website www.baarle-nassau.nl zijn de bepalingen van de betreffende website van toepassing.