Promotie

Voor het maken van promotie voor uw activiteit heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld bij het plaatsen van reclameborden of bij het gebruik van een geluidswagen.

Reclame-uitingen aan panden

Wilt u een reclamebord bevestigen aan een pand, dan hebt u misschien een omgevingsvergunning nodig. U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Reclame voor evenementen

U kunt hiervoor gebruik maken van de afficheborden binnen de gemeente Baarle-Nassau. De borden staan op de volgende plaatsen:

  • Parkeerterrein CCB/Past. De Katerstraat
  • Molenstraat
  • Loswal
  • Sint Annaplein
  • Loveren
  • Zondereigen
  • Kerk Ulicoten
  • Castelre

Spandoek plaatsen?

Wilt u een spandoek ophangen aan de openbare weg? Dan heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 013/ +31 (0)13 - 507 5200 of info@baarle-nassau.nl.

Geluidswagen gebruiken?

Wilt u met een geluidswagen door de straten rijden om aankondigingen te doen of om muziek te laten horen? Dit is in principe verboden. U kunt wel een ontheffing op het verbod aanvragen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 013/ +31 (0)13 - 507 5200 of info@baarle-nassau.nl.

Venten

Als u diensten op de openbare weg diensten te koop aanbiedt noemen we dat venten. U mag zonder vergunning venten maar u mag geen overlast veroorzaken en u moet de gemaakte rommel opruimen voor vertrek.

Flyeren

Als u geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen aanbiedt op de openbare weg dan is dat flyeren. U mag zonder vergunning flyeren maar u mag geen overlast veroorzaken en moet voor vertrek de rommel opruimen.

Loterijvergunning

U mag geen lootjes verkopen zonder vergunning, ook niet verborgen in een ballon of iets dergelijks. Een loterij is een kansspel waarvoor regels staan in de wet op de kansspelen. Met een loterij of kansspel bedoelen wij een loterij waarbij prijzen of premies kunnen worden gewonnen, zonder dat de deelnemers invloed op de uitslag kunnen uitoefenen. Een prijsvraag waarbij de winnaar door loting bepaald wordt, noemen we daarom ook een loterij.

Heeft u vragen? Belt of mailt u dan met het klantcontactcentrum. De aanvraag moet u tijdig indienen, minimaal drie weken voordat u de loterij wilt houden.

Downloads