Samenstelling commissie Ruimte en Economie

  • BAARLE!: mevrouw C.A.M.M. Dirven, de heer J.O.G. Hafmans en de heer C.C. Kerremans (voorzitter)
  • CDA: de heer C.A. Schellekens en de heer R.J.M. Tuijtelaars
  • Keerpunt’98: de heer N. Kurver
  • Fractie Ulicoten: mevrouw M.A.J. Geerts-de Groot en de heer F.A.B.M Verheijen
  • VPB: de heer J. Papac en de heer H.J.M. Cornelissen
  • Fractie Van Tilburg: de heer J.J.M. van Tilburg