Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Randweg Baarle

Op de Singel in het centrum van Baarle komen de provinciale wegen vanuit Breda, Tilburg en Turnhout bij elkaar. Het verkeer dat nu dwars door Baarle heen rijdt zorgt voor een grote druk op de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Baarle. Om deze problemen aan te pakken werken de provincie Noord-Brabant, provincie Antwerpen en Vlaams Gewest, gemeente Baarle-Nassau en gemeente Baarle-Hertog, samen om een randweg, noordoostelijk om de dorpskern van Baarle, te realiseren. Zo hoeft het doorgaande verkeer straks niet meer door de kern van het dorp te rijden.

Fasering

De aanleg van de omlegging vindt in twee fases plaats. Eerst is het traject tussen de rotonde Bredaseweg en de rotonde Alphensweg aan de beurt. Als de Belgische procedures zijn afgerond en de twee resterende gronden zijn aangekocht, wordt ook het gedeelte tussen rotonde Alphenseweg en rotonde Turnhoutseweg uitgevoerd. Mogelijk wordt op het oostelijk tracé op Nederlands grondgebied al gestart met (voorbereidende) werkzaamheden, maar het volledige tracé tussen de rotonde Alphenseweg en de rotonde Turnhoutseweg kan pas worden uitgevoerd nadat de Belgische procedures dit mogelijk maken

Nieuwsbrief N260

De provincie Noord-Brabant brengt regelmatig een nieuwsbrief uit over de uitwerking van de plannen voor de omlegging Baarle. U kunt zich bij de provincie aanmelden voor de nieuwsbrief via 

Projectwebsite

Er is een speciale website over de aanleg van de randweg: www.omleggingbaarle.nl. Op deze website vindt u alle nieuws, informatie en laatste ontwikkelingen over de aanleg van de randweg.

Er is ook een app met informatie over de aanleg. De app is beschikbaar voor Android en IOS en te downloaden via www.omleggingbaarle.nl

Meer informatie?

Met vragen en opmerkingen over de aanleg van de weg kunt u terecht bij Dick Schreuders, omgevingsmanager Boskalis via dick.schreuders@boskalis.com.

Voor meer informatie over de procedures kunt u bij de volgende organisaties/personen terecht: