Reconstructie

In de gemeente Baarle-Nassau werken we regelmatig aan de riolering of een weg. Hieronder ziet u waar we nu mee bezig zijn.

Reconstructie Generaal Maczeklaan en Leliestraat

De voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Generaal Maczeklaan en de Leliestraat zijn gestart. We vervangen in beide straten de volledige verharding, leggen een regenwaterinfiltratieriool aan, planten meer groen en richten de wegen in als 30 km/uur weg.

Hoogbraak

De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zijn begonnen met de voorbereiding van de reconstructie van de Hoogbraak. Het gaat over het gedeelte vanaf het kruispunt met de Nonnenkuil tot en met de Oude Bredasebaan.

We vervangen de complete verharding en riolering. De rijbaan maken we smaller en richten we in als 30 km-weg. Er komen parkeerplaatsen, trottoirs en meer groen.

De aanleg van de 30 km-weg is opgenomen in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle (GMB). Dit betekent dat er gelijkwaardige en verhoogde maar wel busvriendelijke kruispuntplateaus komen, waar verkeer van rechts voorrang heeft. Deze toekomstige weginrichting is ook onderdeel van het Masterplan voor het centrum van Baarle.

De bewoners van de Hoogbraak betrekken we bij de voorbereiding.

We voeren in de eerste helft van 2022 de werkzaamheden uit.

Verschillende asfalteringswerkzaamheden

Van donderdag 8 juli tot en met donderdag 5 augustus voert firma Dura Vermeer op een aantal plaatsen in onze gemeente asfalterings- en bestratingswerkzaamheden uit. Wegen zijn dan tijdelijk afgesloten. We leiden het verkeer om als dat kan en nodig is. De omleiding geven we met borden aan.

Waar vinden de werkzaamheden plaats? En welke hinder kunt u ervan ondervinden?

  • Maaijkant - Ulicoten:

We vernieuwen de asfaltverharding ter hoogte van huisnummer 2 tot en met 6. De werkzaamheden voeren we uit tussen 8 en 19 juli. Dit gedeelte van de Maaijkant is dan in zijn geheel afgesloten.  

  • Oude Bredasebaan  -  Baarle-Nassau:

We frezen en vervangen hier op een aantal plaatsen een deel van de asfaltverharding. De Oude Bredasebaan is op dinsdag 13 juli volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. We leiden het doorgaand verkeer om. De omleiding geven we aan met borden.

  • Klein Bedaf - Baarle-Nassau

We frezen en vervangen hier op een aantal plaatsen een deel van de asfaltverharding. Klein Bedaf is op donderdag 15 juli volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. We leiden het doorgaand verkeer om. De omleiding geven we aan met borden.

  • Heikant - Baarle-Nassau:

We frezen en vervangen hier op een aantal plaatsen een deel van de asfaltverharding. De Heikant is op donderdag 15 juli volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. We leiden het doorgaand verkeer om. De omleiding geven we aan met borden.

  • Boschovenseweg - Baarle-Nassau:

We frezen en vervangen hier op een aantal plaatsen een deel van de asfaltverharding. De Boschovenseweg is op dinsdag 20 juli volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. We leiden het doorgaand verkeer om. De omleiding geven we aan met borden.

  • Nieuwe Strumpt - Ulicoten:

Op donderdag 22 juli vervangen en frezen we ter hoogte van huisnummer 4 de asfaltverharding.  De weg is dan gedeeltelijk (halve rijbaan) afgesloten. De weg blijft open voor doorgaand verkeer.

  • Hoogeind - Baarle-Nassau:

Tussen 15 juli en 5 augustus vernieuwen we de asfaltverharding en vullen we de bermen aan.  Het Hoogeind is in zijn geheel afgesloten voor doorgaand verkeer.

  • Loveren/Hoogstratensenbaan Baarle-Nassau:

We frezen en vervangen hier op een aantal plaatsen een deel van de asfaltverharding. De Hoogstratensebaan is op donderdag 22 juli volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. We leiden het doorgaand verkeer om. De omleiding geven we aan met borden.

Weersomstandigheden

Als we door slecht weer op een bepaalde geplande datum niet kunnen asfalteren, stellen we de werkzaamheden uit. We plannen het dan opnieuw in. Op deze pagina volgt u de werkzaamheden en de planning.

Informatie

Aanwonenden krijgen van te voren een brief met informatie over de afsluiting.  Overlast zal er zeker zijn in de straat, maar we doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dura Vermeer via telefoonnummer 06-10894342 (projectentelefoon). De directievoerder/toezichthouder namens de gemeente is de heer  G. Gerrits. Hij is te bereiken op telefoonnummer 088-3821229 of 06-20496398.