Reconstructie

In de gemeente Baarle-Nassau werken we regelmatig aan de riolering of een weg. Hieronder ziet u waar we nu mee bezig zijn.

Herinrichting vijf straten in buurtschap Samen Sterk

Uit een weginspectie is gebleken dat de kwaliteit van de grote gedeeltes van de openbare ruimte slecht is. De reconstructie van de 5 straten is opgenomen in het Uitvoeringplan Wegonderhoud. Tegelijkertijd onderzoeken we of een aanpassen van de riolering wenselijk is, bijvoorbeeld door regenwater te infiltreren in de bomen. Samen met de bewoners stellen we een plan op voor de volledige herinrichting van de wijk.

Op 13 februari 2020 was de laatste bewonersavond voor de herinrichting van de 5 straten. De aanwezige bewoners hebben kennis genomen van het “concept definitieve ontwerp”
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen hebben we dit concept definitief ontwerp op enkele kleine onderdelen aangepast. Daarmee is er nu sprake van een “definitief ontwerp”.
Het verslag van de bewonersavond en het definitief ontwerp vindt u op deze pagina.

Reconstructie Generaal Maczeklaan en Leliestraat

De Generaal Macklaan en Leliestraat wordt gereconstrueerd. Eerder dit jaar is er een aantal informatiebijeenkomsten geweest. Naar aanleiding van reacties van bewoners hebben we het eerdere ontwerp aangepast. De Commissie Ruimte en Economie vergadert op 8 september over het voorstel. De gemeenteraad neemt 23 september een besluit.

Reconstructie Goorweg

Op donderdagavond 23 januari 2020 was er een bewonersavond. Met enkele kleine aanpassingen is toen het ontwerp unaniem door de bewoners goedgekeurd. Het verslag (PDF, 425 kb)  van die avond en het definitieve ontwerp (PDF, 790 kb)  kunt u bekijken.

De gemeenteraad heeft het geld om de werkzaamheden uit te voeren beschikbaar gesteld.

Op 31 augustus start de aannemer (Dura Vermeer) met de werkzaamheden.

Meteen na de bouwvakvakantie informeren zij de bewoners van de Goorweg over wat ze gaan doen.

Woonrijpmaken Limfalaan en Beugelflestraat

Op 5 oktober 2020 begint Van Eijck Groen en Infra uit Alphen met het woonrijpmaken van de Limfalaan en de Beugelflesstraat in de uitbreidingswijk Limfa.

Zij gaan trottoirs en parkeervakken aanleggen en draaien de betonstenen in de bestaande bouwweg om. Ook brengen ze openbare verlichting aan en planten ze het groen. De werkzaamheden zijn eind 2020 klaar.

Tijdens de gefaseerde uitvoering zijn de straten bereikbaar via de Chaamseweg, of de Leliestraat of de Schoolstraat. Dit is afhankelijk van de voortgang van de werken.