Reconstructie

In de gemeente Baarle-Nassau werken we regelmatig aan de riolering of een weg. Hieronder ziet u waar we nu mee bezig zijn. Meer informatie over de werkzaamheden in het kader van de herinrichting van het Centrumplan vindt u op www.baarle-nassau.nl/herinrichtingcentrum.

Reconstructie fietspad Baarle – Ulicoten

In 2022 vernieuwen we het fietspad tussen Baarle en Ulicoten.

De gemeenteraad heeft op 15 december 2021 een bedrag van € 660.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering.

In die vergadering is een motie aangenomen om de verkeersveiligheid op het fietspad verder te verbeteren door het aanbrengen van openbare verlichting op gevaarlijke plaatsen.

Deze motie wordt momenteel uitgewerkt. Daarna volgt een voorstel aan de gemeenteraad.

Bekijk tekening 1 , tekening 2  en tekening 3  voor de reconstructie.

Renovatie groen in wijk De Akkers

Het groen in wijk De Akkers is aan vervanging toe. Daarom hebben we een schetsplan gemaakt voor een nieuwe inrichting. Bewoners in de wijk kunnen meedenken. Op maandag 30 mei lichten we het plan toe tijdens een bewonersavond. Bewoners uit de wijk hebben hiervoor een uitnodiging gehad.

U vindt het schetsplan hier .