Reconstructie

In de gemeente Baarle-Nassau werken we regelmatig aan de riolering of een weg. Hieronder ziet u waar we nu mee bezig zijn.

Herinrichting vijf straten in buurtschap Samen Sterk

5 straten buurt Samen sterk

Uit een weginspectie is gebleken dat de kwaliteit van de grote gedeeltes van de openbare ruimte slecht is. De reconstructie van de 5 straten is opgenomen in het Uitvoeringplan Wegonderhoud. Tegelijkertijd onderzoeken we of een aanpassen van de riolering wenselijk is, bijvoorbeeld door regenwater te infiltreren in de bomen. Samen met de bewoners stellen we een plan op voor de volledige herinrichting van de wijk.

Links

Downloads