Reconstructie

In de gemeente Baarle-Nassau werken we regelmatig aan de riolering of een weg. Hieronder ziet u waar we nu mee bezig zijn.

Herinrichting vijf straten in buurtschap Samen Sterk

Uit een weginspectie is gebleken dat de kwaliteit van de grote gedeeltes van de openbare ruimte slecht is. De reconstructie van de 5 straten is opgenomen in het Uitvoeringplan Wegonderhoud. Tegelijkertijd onderzoeken we of een aanpassen van de riolering wenselijk is, bijvoorbeeld door regenwater te infiltreren in de bomen. Samen met de bewoners stellen we een plan op voor de volledige herinrichting van de wijk.

Op 13 februari 2020 was de laatste bewonersavond voor de herinrichting van de 5 straten. De aanwezige bewoners hebben kennis genomen van het “concept definitieve ontwerp”
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen hebben we dit concept definitief ontwerp op enkele kleine onderdelen aangepast. Daarmee is er nu sprake van een “definitief ontwerp”.
Het verslag van de bewonersavond en het definitief ontwerp vindt u op deze pagina.

Reconstructie Generaal Maczeklaan en Leliestraat

Aan de hand van de reacties hebben we het schetsontwerp aangepast. Vanwege de maatregelen rondom corona kunnen nu we geen volgende bewonersavond organiseren. Bewoners hebben een brief ontvangen met daarin de uitnodiging voor 12 mei via e-mail te reageren op het aangepaste  schetsontwerp. Dat kan via janbraspenning@abg.nl. Telefonisch reageren kan ook. 

De aangepaste schetsontwerpen en de toelichting vindt u op deze pagina.

Reconstructie Goorweg

In oktober 2017 is de eerste bewonersavond geweest voor de herinrichting van de Goorweg. Door verschillende oorzaken is het plan daarna niet verder uitgewerkt.

De gemeente gaat er nu weer mee aan de slag. De bewoners betrekken we nauw bij het opstellen van de inrichtingsplannen.

Daarom was er op donderdagavond 23 januari 2020 weer een bewonersavond. Met enkele kleine aanpassingen is toen het ontwerp unaniem door de bewoners goedgekeurd. Het verslag (PDF, 425 kb)  van die avond en het definitieve ontwerp (PDF, 790 kb)  kunt u hier inzien.

De basis voor de reconstructie van de weg is het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle (GMB) (PDF, 1.425 kb)  (PDF, 1.425 kb). In dat plan staat onder andere dat we de weg inrichten als 50 km/uur weg.

Verkeerstellingen Nonnenkuil

Tijdens het tweede overleg met bewoners van de Goorweg hebben wij toegezegd dat wij ook het verkeer op de Goorweg zouden tellen  om een inzicht te krijgen over de verhouding in verkeersafwikkeling tussen de Goorweg en de Nonnenkuil.

De telgegevens van de Nonnenkuil zijn inmiddels bekend:

Etmaalintensiteiten motorvoertuigen
Meetperiode WerkdagWeekdag
29-01-202013-02-202026592461
In opdracht van Gemeente Baarle-Nassau
Laatste meting 29-01-2020 t/m 13-02-2020WerkdagWeekdag
Etmaal (0-24u)26592461
Dag (7-19u)21582006
Avond (19-23u)335303
Nacht (23-7u)166152
Ochtendspits (7-9u)362286
Avondspits (16-18u)466414
Voertuigverdeling
 Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid 
Licht verkeerWerkdag 2478 93,2%Weekdag 2322 94,3%Werkdag   94,2%Weekdag   95,2%Werkdag   92,4%Weekdag   93,6%
Middelzwaar verkeerWerkdag 125 4,7%Weekdag 97 3,9%Werkdag 3,8%Weekdag 3,1%Werkdag 5,5%Weekdag 4,6%
Zwaar verkeerWerkdag 125 4,7%Weekdag 97 3,9%Werkdag 3,8%Weekdag 3,1%Werkdag 5,5%Weekdag 4,6%

Hieronder staan de tellingen van de Nonnenkuil. Er is een verhoging van licht verkeer. Dit komt omdat licht verkeer nu, komende vanaf Ulicoten of Castelre over de Nonnenkuil rijdt om de randweg te nemen. Het vrachtverkeer is juist afgenomen omdat de gemeente Hoogstraten een verbod op vrachtverkeer heeft ingesteld en er zodoende veel minder vrachtverkeer vanaf de Hoogstratensebaan Baarle-Nassau binnenrijdt.

September 2017
September 2017Weekdaggemiddelde
Licht verkeer589 mvt/etm
Middelzwaar verkeer46 mvt/etm
Zwaar verkeer42 mvt/etm
December 2019
December 2017Weekdaggemiddelde
Licht verkeer819 mvt/etm
Middelzwaar verkeer42 mvt/etm
Zwaar verkeer11 mvt/etm

De Goorweg heeft een weekdaggemiddelde van 872 motorvoertuigen per etmaal. De Nonnenkuil heeft een weekdaggemiddelde van 2461 motorvoertuigen per etmaal. Dat betekent dat de Nonnenkuil 2,8 zoveel verkeer verwerkt dan de Goorweg.