Reconstructie

In de gemeente Baarle-Nassau werken we regelmatig aan de riolering of een weg. Hieronder ziet u waar we nu mee bezig zijn.

Herinrichting vijf straten in buurtschap Samen Sterk

Uit een weginspectie is gebleken dat de kwaliteit van de grote gedeeltes van de openbare ruimte slecht is. De reconstructie van de 5 straten is opgenomen in het Uitvoeringplan Wegonderhoud. Tegelijkertijd onderzoeken we of een aanpassen van de riolering wenselijk is, bijvoorbeeld door regenwater te infiltreren in de bomen. Samen met de bewoners stellen we een plan op voor de volledige herinrichting van de wijk.

Op 13 februari 2020 was de laatste bewonersavond voor de herinrichting van de 5 straten. De aanwezige bewoners hebben kennis genomen van het “concept definitieve ontwerp”
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen hebben we dit concept definitief ontwerp op enkele kleine onderdelen aangepast. Daarmee is er nu sprake van een “definitief ontwerp”.
Het verslag van de bewonersavond en het definitief ontwerp vindt u op deze pagina.

Reconstructie Generaal Maczeklaan en Leliestraat

De gemeente is bezig met de voorbereiding van de reconstructie van beide straten. De bewoners betrekken we nauw bij het opstellen van de inrichtingsplannen.

Daarom was er op dinsdagavond 28 januari 2020 een eerste bewonersavond. Daarvan hebben we een verslag (PDF, 45 kb)  gemaakt. We vervangen in beide straten de volledige verharding. Ook leggen we een regenwaterinfiltratieriool aan.

De basis voor de reconstructie van de wegen is het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle (GMB) (PDF, 1.425 kb)  (PDF, 1.425 kb). In dat plan staat onder andere dat we de wegen inrichten als 30 km/uur weg.

Reconstructie Goorweg

In oktober 2017 is de eerste bewonersavond geweest voor de herinrichting van de Goorweg. Door verschillende oorzaken is het plan daarna niet verder uitgewerkt.

De gemeente gaat er nu weer mee aan de slag. De bewoners betrekken we nauw bij het opstellen van de inrichtingsplannen.

Daarom was er op donderdagavond 23 januari 2020 weer een bewonersavond. Met enkele kleine aanpassingen is toen het ontwerp unaniem door de bewoners goedgekeurd. Het verslag (PDF, 425 kb)  van die avond en het definitieve ontwerp (PDF, 790 kb)  kunt u hier inzien.

De basis voor de reconstructie van de weg is het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle (GMB) (PDF, 1.425 kb)  (PDF, 1.425 kb). In dat plan staat onder andere dat we de weg inrichten als 50 km/uur weg.