Reconstructie

In de gemeente Baarle-Nassau werken we regelmatig aan de riolering of een weg. Hieronder ziet u waar we nu mee bezig zijn.

Reconstructie Generaal Maczeklaan en Leliestraat

De voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Generaal Maczeklaan en de Leliestraat zijn gestart. We vervangen in beide straten de volledige verharding, leggen een regenwaterinfiltratieriool aan, planten meer groen en richten de wegen in als 30 km/uur weg.