Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Bewoning recreatiewoning

Het is verboden om een recreatiewoning permanent te bewonen. Dit betekent dat een recreatiewoning niet uw hoofdverblijf mag zijn. Naast een recreatiewoning moet u dus elders uw hoofdverblijf hebben.

Beleid

De gemeente Baarle-Nassau heeft beleid vastgesteld betreffende de permanente bewoning van recreatiewoningen. Dit beleid houdt kort gezegd in dat personen die op of na 1 januari 2005 in een recreatiewoning zijn gaan wonen handelen in strijd met het Bestemmingsplan buitengebied 2008. In deze gevallen gaat de gemeente over tot handhaving.

Vanaf 1 oktober 2011 geldt het beleid dat personen die zich nieuw vestigen op een recreatieterrein in Baarle-Nassau vier weken de tijd krijgen om de illegale bewoning te beĆ«indigen. In hoogst uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om ontheffing voor een jaar te krijgen. Wanneer er sprake is van een uitzonderlijk geval is te lezen in de beleidsnota (PDF, 655 kb) .

Handhaving bedrijven/beroepen

Gedurende de handhaving van bedrijven/beroepen die in strijd met het bestemmingsplan op de recreatieparken zijn gevestigd, zijn beleidsregels (PDF, 15 kb)  vastgesteld die een nadere invulling geven aan de handhaving van deze ondernemingen.