Zorg en Veiligheid, Jeugdhulp en WMO Alphen-Chaam en Baarle-Nassau werken samen

De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau vallen nu beide onder de regio ‘Hart van Brabant’ voor Jeugdhulp en Wmo-begeleiding. Vanaf 1 januari 2023 sluiten beide gemeenten ook aan bij de regio Hart van Brabant op het gebied van Zorg en Veiligheid **. Dit betekent dat er een aantal dingen veranderen.

Waarom samenwerken in één regio?

De verandering is nodig om inwoners ‘in een kwetsbare situatie’ beter te helpen volgens de 1-gezin-1-plan-gedachte. Het gaat bijvoorbeeld om inwoners en gezinnen die op een aantal gebieden hulp nodig hebben van of hulp vragen aan de gemeente. Denk daarbij aan zaken zoals geldzaken, wonen, gezondheid en opvoeden.

** Zorg en Veiligheid is Beschermd Wonen, Vrouwenopvang, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg, Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis.

Wat verandert er voor Jeugdhulp?

Vanaf 1 januari 2023 verandert het volgende voor Jeugdhulp:

Wat verandert er voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)?

Vanaf 1 januari 2023 zijn dit de aanpassingen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo):

 • Inwoners krijgen Wmo-begeleiding via aanbieders die een contract suiten met de regio Hart van Brabant
 • Tot juni 2023 verandert er niets voor Wmo-hulpmiddelen

Wat verandert er voor Beschermd Wonen?

Voor Beschermd Wonen worden deze zaken anders vanaf 1 januari 2023:

Wat verandert er voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling?

Per 1 januari 2023 verandert er dit voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling:

 • Iedereen kan advies vragen en een melding doen bij Veilig Thuis Midden Brabant in plaats van Veilig Thuis West Brabant
 • Voor vrouwenopvang is Sterk Huis de contactorganisatie in plaats van de Safegroep

Wat verandert er voor Maatschappelijke Opvang?

Per 1 januari 2023 verandert het volgende voor Maatschappelijke Opvang:

 • Maatschappelijke opvang gaat via SMO Traverse (tot 2023 via SMO Breda)
 • Iedereen kan inwoners die niet om hulp (kunnen) vragen of hulp niet willen of kunnen accepteren melden bij Bemoeizorg Tilburg

Wat verandert er voor Zorg en Veiligheid?

Per 1 januari 2023 zijn dit de wijzigingen voor Zorg en Veiligheid:

 • Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn samenwerkingspartners van het Zorg en Veiligheidshuis Midden-Brabant en niet meer van het Zorg en Veiligheidshuis De Baronie
 • De reïntegratie van ex-gedetineerden gaat via de procesregisseurs van het Zorg en Veiligheidshuis Midden-Brabant
 • De teams voor complexe casuïstiek werken ook voor onze inwoners
 • Het Crisis Interventie Team Hart van Brabant pakt alle crisis op in plaats van het Meldpunt Crisis Zorg West-Brabant
 • Iedereen die zich zorgen maakt om iemand met zorgwekkend gedrag kan contact opnemen met het Crisis Interventie Team

Wat verandert er niet?

 • De toegang tot Jeugdhulp én Wmo-ondersteuning blijft via de gemeente lopen
 • Ook het regelen van hulp bij het huishouden blijft hetzelfde
 • Het politie basisteam Markdal blijft werken voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau
 • Alphen-Chaam en Baarle-Nassau blijven aangesloten bij de GGD West Brabant
 • Alphen-Chaam en Baarle-Nassau blijven met de West-Brabantse gemeenten samenwerken aan de Economische Agenda en aan het RWB-actieprogramma op het gebied van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte

Soepele regiowijziging voor onze inwoners

We hebben goede overgangsafspraken gemaakt voor onze inwoners. Hierbij gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

 • Inwoners ervaren zo min mogelijk last van de regiowijziging
 • Inwoners kunnen het traject afmaken in de regio / bij de aanbieder waar ze zijn gestart
 • Is er sprake is van een langdurig traject? Dan start de inwoner vanaf november 2022 in regio Hart van Brabant
 • We behandelen de gegevens volgens de privacywet AVG

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan gerust een mail naar Etha Visser, medewerker Welzijn.

Vanessa Timmer en Marieke Blanken zitten in de projectgroep die gaat over de regioverandering. Vanessa is verantwoordelijk voor de besluitvorming van alle onderdelen bij elkaar en voor het Wmo-deel. Marieke Blanken gaat over het proces van de regiowijziging Zorg en Veiligheid en Jeugdhulp.

Heeft u vragen aan Vanessa of Marieke? Bel of mail ze gerust:
Vanessa: vanessatimmer@abg.nl, 06 - 83 33 68 25
Marieke: m.blanken@bureauqueste.nl, 06 -52 69 82 81

Blijf op de hoogte

Alle veranderingen en plannen staan in de nieuwsbrief ‘regiowijziging sociaal domein’. Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan.