Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Groen Blauw Stimuleringskader

Als u als grondeigenaar op grond buiten uw erf maatregelen treft die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud, dan kunt u daarvoor een passende vergoeding krijgen. De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (StiKa) is een regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant.

Voor wie is het?

De subsidie op grond van het Groen Blauw Stimuleringskader is bedoeld voor alle grondeigenaren die willen bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud door bijvoorbeeld de aanleg van landschapselementen zoals een houtsingel, knotboom of weidevogelpoel. De financiële vergoedingen die het Groen Blauw Stimuleringskader beschikbaar stelt bestaat uit drie delen, namelijk onderhoud bestaand en nieuw groen, aanleg nieuw groen en inzet van de grond.

Deelgebied Baronie

Met het gebiedscontract De Baronie wordt een gebiedspecifieke invulling gegeven voor de stimulering van Groene en Blauwe Diensten in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen en Rucphen. De regeling in dit gebied is opengesteld vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017. Op de kaart (PDF, 2.410 kb)  is het gebied aangegeven.

Veldcoördinator

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor u of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de veldcoördinator voor de gebieden Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, de heer Guust van der Steen. Hij is telefonisch bereikbaar via 06 - 29 52 06 35.