Subsidie en hulp voor energiezuinige woning

Wilt u er warmpjes bijzitten zonder alsmaar doortikkende gasmeter? Comfortabel aan het raam zitten zonder tocht? Profiteren van zelf aangekochte duurzame energie of wilt u uw woning gasloos maken met een warmtepomp of pellethaard? Of bent u een koploper en wilt u uw huis energieneutraal maken? Kijk dan snel naar de mogelijkheden.

Zonnepanelen en –boilers

De gemeente Baarle-Nassau verstrekt geen subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen en –boilers. Deze installaties zijn in het verleden zo goedkoop geworden, dat de investering binnen enkele jaren is terugverdiend.

Isolatie

Er is een landelijke subsidieregeling voor het isoleren van uw woning. Wanneer u twee of meer isolatiemaatregelen uitvoert (dak-, vloer-, spouwmuurisolatie) kunt u daarvoor een vergoeding krijgen. Onder voorwaarden krijgt u ook subsidie op een energiebespaaradvies. Wilt u tot het maximale gaan en uw woning ombouwen tot een energieneutrale, Nul-op-de-meter woning, dan ontvangt u zelfs een bedrag van € 4.000,00. Kijk voor de subsidieregeling en de voorwaarden op de website van de overheid, www.rvo.nl, onder de regeling 'subsidie energiebesparing eigen huis'.

Pelletkachels, biomassaketels en warmtepompen

De gemeente Baarle-Nassau kent geen subsidieregelingen voor het installeren van pelletkachels, biomassaketels, warmtepompen. Er is een landelijke subsidieregeling voor, die u kunt vinden op de website van de overheid, www.rvo.nl, onder de regeling 'Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)'.

Subsidie energiebesparing eigen huis rond 26 april uitgeput

RVO.nl verwacht dat het subsidiebudget energiebesparing eigen huis voor eigenaar-bewoners tussen 13 april en 26 april volledig is aangevraagd. We denken rond 26 april voldoende aanvragen voor de subsidie voor eigenaar-bewoners te ontvangen. Het beschikbare subsidiebedrag is dan volledig uitgeput. Eigenaar-bewoners kunnen nu nog wel een aanvraag indienen.

Meer aanvragen dan budget

RVO.nl laat meer aanvragen toe dan er aan subsidiebudget kan worden verstrekt. We houden er namelijk rekening mee dat er bij de behandeling ook nog subsidieaanvragen zullen afvallen. RVO.nl zal de exacte datum berichten wanneer aanvragen geen zin meer heeft.

Behandeltermijn

De wettelijke termijn om een besluit te nemen over een ingediende aanvraag bedraagt 13 weken. RVO.nl zet extra capaciteit in om de aanvragen te verwerken. Zo hopen wij aanvragers snel duidelijkheid te verschaffen. Wij geven uiterlijk eind juli uitsluitsel over aanvragen die in april ontvangen zijn. Heeft u al een aanvraag ingediend? Dan u kunt zelf bepalen of u de maatregelen al uitvoert of eerst wacht op de beschikking van de subsidie.

Vereniging van Eigenaren

Voor Vereniging van Eigenaren (VvE) is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende budget is.