Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte (hierna: ‘TVW’) is een visie waarin de gemeente het tijdspad naar een aardgasvrije gemeente inzichtelijk maakt. Elke gemeente in Nederland moet eind 2021 een TVW vastgesteld hebben. Elke vijf jaar bekijken we de visie opnieuw, zodat we daarin nieuwe technieken en ontwikkelingen mee kunnen nemen. Nu is nog veel onduidelijk. In de TVW beschrijven we welke alternatieven voor aardgas in onze gemeente kansrijk zijn, welke oplossingen per dorp of kern het beste passen en hoe we de komende jaren verder aan de slag gaan.

Waarom moeten we van het aardgas af?

In de meeste huishoudens is het op dit moment nog heel vanzelfsprekend dat er gekookt en verwarmd wordt met aardgas. Bij de verbranding van aardgas komt echter CO2 vrij, een gas dat zorgt voor de opwarming van de aarde en andere klimaatproblemen met zich meebrengt. Om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken heeft Nederland het klimaatakkoord ondertekend. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in 2030 onze CO2-uitstoot met 49% verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn.

Hoe weet ik wanneer mijn woning van het aardgas af moet?

Het tijdspad naar aardgasvrij ziet er voor elke gemeente en elk gebouw anders uit. In gemeente Baarle-Nassau zetten we in op een gefaseerde benadering. We zetten gemeentebreed stappen die passen bij de uiteindelijke oplossing, de gebouwen en bij de eigenaren en bewoners. Iedereen kan op deze manier aan de slag met aardgasvrij. De drie fases die daarbij horen zijn:

  • Isoleren en besparen. In deze fase zetten we in op spijtvrije maatregelen. Het gaat hierbij vooral om isolatie en het nemen van energiebesparende maatregelen. Met deze maatregelen verbeteren we het energielabel van de woning en maken we de woning klaar voor de volgende stap.
  • Aardgasvrij-ready. In deze fase neemt een woning de voorbereidende maatregelen om aardgasvrij te worden. Dit kan bijvoorbeeld de aansluiting van een hybride ketel of een warmtepomp betekenen.
  • Aardgasvrij. De fase waarin de woning wordt afgesloten van het aardgas.


Op de Energiekaart kunt u zien wat het voorlopig energielabel is van uw woning, daarmee kan worden ingeschat wat er nog moet gebeuren voordat uw woning aardgasvrij kan worden gemaakt. Benieuwd welke concrete stappen u nu al kunt zetten? Het Regionaal Energieloket kan hierover adviseren.

Hoe gaan we nu verder?

De komende periode zetten we in op de gefaseerde aanpak, waarbij iedereen stappen kan zetten richting een aardgasvrije woning. Zo kunnen eigenaren van gebouwen die na 1992 zijn gebouwd zich al voorbereiden op een overstap naar all-electric. Voor eigenaren van oudere gebouwen ligt de focus de komende vijf jaar voornamelijk op spijtvrije maatregelen. Als gemeente zetten we daarnaast een pilotproject op om te leren over hoe we de gemeente Baarle-Nassau het beste aardgasvrij kunnen maken.