Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte (hierna: ‘TVW’) is een visie waarin de gemeente het tijdspad naar een aardgasvrije gemeente inzichtelijk maakt. Elke gemeente in Nederland moet eind 2021 een TVW vastgesteld hebben. Elke vijf jaar bekijken we de visie opnieuw, zodat we daarin nieuwe technieken en ontwikkelingen mee kunnen nemen. Nu is nog veel onduidelijk. In de TVW beschrijven we welke alternatieven voor aardgas in onze gemeente kansrijk zijn, welke oplossingen per dorp of kern het beste passen en hoe we de komende jaren verder aan de slag gaan.

Waarom moeten we van het aardgas af?

In de meeste huishoudens is het op dit moment nog heel vanzelfsprekend dat er gekookt en verwarmd wordt met aardgas. Bij de verbranding van aardgas komt echter CO2 vrij, een gas dat zorgt voor de opwarming van de aarde en andere klimaatproblemen met zich meebrengt. Om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken heeft Nederland het klimaatakkoord ondertekend. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in 2030 onze CO2-uitstoot met 49% verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn.

Hoe weet ik wanneer mijn woning van het aardgas af moet?

Het tijdspad naar aardgasvrij ziet er voor elke gemeente en elke gebouw anders uit. In Baarle-Nassau zetten we in op een gefaseerde benadering. Bij deze aanpak hoort dat we gemeentebreed stappen zetten die passen bij de uiteindelijke oplossing, de gebouwen en bij de eigenaren en bewoners. Iedereen kan op deze manier aan de slag met aardgasvrij. De drie fases die daarbij horen zijn:

  • Isoleren en besparen. In deze fase zetten we in op spijtvrije maatregelen. Het gaat hier dan vooral om isolatie en het nemen van energiebesparende maatregelen. Met deze maatregelen verbeteren we het energielabel van de woning en maken we deze klaar voor de volgende stap.
  • Aardgasvrij-ready. In deze fase neemt een woning de voorbereidingen naar aardgasvrij. Dit kan de aansluiting van een hybride ketel of een warmtepomp betekenen.
  • Aardgasvrij. De fase waarin de woning wordt afgesloten van het aardgas.

In de Transitievisie Warmte brengen we meer duidelijkheid over wat deze gefaseerde aanpak voor u betekent. Benieuwd welke stappen u nu al kunt zetten? Het Regionaal Energieloket kunt u adviseren.

Hoe gaan we de transitie naar een aardgasvrije samenleving betalen?

Uiteindelijk draagt de samenleving de kosten voor het aardgasvrij maken van Nederland. Dit kan in de vorm van eigen investeringen zijn, maar ook subsidies die worden toegekend. Wel wordt er gezocht naar oplossingen met de laagste maatschappelijke kosten en worden ook Nederlanders met een laag inkomen zoveel mogelijk tegemoet gekomen. De overheid komt met passende oplossingen om de lasten zoveel en eerlijk mogelijk te verspreiden. Daarbij betaalt de grootste vervuiler uiteindelijke de grootste kosten. Maar naast dat het kosten met zich mee brengt, is het goed om er bij stil te staan dat niks doen ook kosten met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan duurdere voedselvoorzieningen door droogte, hogere ziekenhuiskosten door slechte luchtkwaliteit en schade door droogte en wateroverlast.

Waarom is de digitale Transitievisie Warmte pagina gemaakt?

Een aardgasvrije gemeente maken we met elkaar. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden krijgen allemaal te maken met de transitie. Daarom vinden we het belangrijk dat u met ons meedenkt, meepraat en meedoet. Door middel van deze pagina op onze website willen we u informatie geven en uitleggen wat de Warmtetransitie inhoudt. Daarnaast gebruiken we een digitale landkaart en een enquête om uw input ophalen. U vindt op deze website:

  1. Algemene informatie. Uitleg over de Transitievisie Warmte en meer informatie over de verschillende alternatieven voor aardgas.
  2. Energiekaart. Aan de hand van het energielabel en het bouwjaar van een woning kan worden ingeschat wat er nog moet gebeuren voordat deze woning over kan naar een aardgasvrije verwarming. Op de Energiekaart kunt u zien hoe uw woning ervoor staat.

Kan ik nog op een andere manier meedenken?

Wilt u uitgebreider meepraten over het aardgasvrij maken van Baarle-Nassau, dan kunt u zich aanmelden voor een meedenksessie. Deze sessies zullen plaatsvinden in de zomer. Tijdens deze sessies zullen we met een kleinere groep in gesprek gaan over de opgave die voor ons ligt. U kunt zich aanmelden voor deze sessies door een mail te sturen naar tvw@baarle-nassau.nl, vermeld hierbij in het onderwerp: ‘Meedenksessie Baarle-Nassau’.

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

De Transitievisie Warmte gaat over een ingrijpende verandering, voor iedereen. Daarom vinden we het belangrijk om de Transitievisie Warmte goed af te stemmen met inwoners, vastgoedeigenaren, netbeheerders en andere belanghebbenden. Samen met alle betrokkenen stellen we deze visie op. Uw inbreng is dan ook belangrijk. De informatie die we ophalen uit de enquête en de Meedenksessies nemen we dan ook mee in de definitieve Transitievisie Warmte. Die leggen we eind dit jaar voor aan de gemeenteraad.