Meer weten over hoe het in de gemeente werkt? Volg de cursus Politiek Actief

Altijd al meer willen weten over wat een gemeente allemaal doet? Wilt u weten hoe de besluiten worden genomen of wat een raadslid precies doet? Of bent u benieuwd hoe u als inwoner invloed kunt uitoefenen op de lokale politiek? Misschien wilt u zelf wel politiek actief worden in onze gemeente? In februari en maart organiseren we de cursus Politiek Actief. Daar krijgt u antwoord op deze en nog veel meer vragen.

Wie, wat waar?

We organiseren deze cursus samen met de gemeente Alphen-Chaam. De vorige keer dat we de cursus organiseerden, was het een groot succes. De bijeenkomsten duren van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur en vinden wisselend plaats in ons gemeentehuis en in het gemeentekantoor van Alphen.

Inhoud van de cursus

Tijdens de vijf bijeenkomsten komt het volgende aan bod:

  1. Introductie en kennismaking: uitleg over hoe een gemeente werkt. Wat is de rol van het college van B&W en de gemeenteraad? Wie vormen het gemeentebestuur?
  2. Meer over de gemeentefinanciën, de gemeentelijke organisatie, het takenpakket van de gemeente en er is een kennismaken met raadsleden
  3. Meer over (overtuigend) debatteren
  4. Hoe worden besluiten genomen, welk ‘gereedschap’ heeft een raadslid, hoe kun je zelf invloed uitoefenen?
  5. Bijwonen van een raadsvergadering

Wanneer zijn de bijeenkomsten?

De cursus is gratis en bestaat uit vijf bijeenkomsten: maandag 27 februari, maandag 6 maart, maandag 13 maart en maandag 20 maart. Voor de vijfde bijeenkomst woont u de raadsvergadering op woensdag 22 maart bij.

Meer weten of aanmelden?

Kijk voor meer informatie over onze gemeente eens op www.baarle-nassau.nl of baarle-nassau.raadsinformatie.nl. Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden, stuur dan een mail naar griffie@baarle-Nassau.nl.