Samen op weg naar een klimaatbestendig Baarle-Nassau

Het klimaat verandert. Ook in Baarle-Nassau hebben we steeds vaker te maken met droogte, hitte en zware regenbuien. Als gemeente willen wij de gevolgen en schade van deze veranderingen zo veel mogelijk voorkomen. Dat doen we door de omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat, met een mooi woord ‘klimaatadaptatie’. Denk bijvoorbeeld aan meer schaduw, meer groen en meer ruimte voor water.

We vinden het belangrijk om te weten hoe u over klimaatverandering denkt in uw buurt. Ook willen we graag weten of u nu al last heeft van het veranderende klimaat. Maar vooral willen we uw ervaringen en ideeën meenemen in onze plannen.

Daarvoor hebben we ú nodig. Vul daarom snel de enquête in. Dit kunt u doen tot eind april. Met uw inbreng brengen we onze plannen weer een stap verder. Het invullen van de 22 vragen kost u ongeveer 10 minuten en is geheel anoniem.