Vastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunning ‘Molenstraat 4 te Ulicoten, 1e herziening’

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat er één nieuwe levensloopbestendige woning wordt gebouwd naast de Molenstraat 4 in Ulicoten. Op basis van de gecoördineerde regeling is tegelijk met dit bestemmingsplan ook de omgevingsvergunning vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende documenten en de vastgestelde omgevingsvergunning liggen van 20 mei 2020 tot en met 1 juli 2020 tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Baarle-Nassau ter inzage (Singel 1, Baarle-Nassau). U kunt het plan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO. 0744.BPMolenstrt4herz1-VG01.

Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid dient u een afspraak te maken. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning;
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.