Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Ontwerp-bestemmingsplan Boschoven 18 in Baarle-Nassau

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp- bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Dit ontwerp- bestemmingsplan betreft het wijzigen van de agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming. Met het wijzigen van de bestemming worden recreatieve en bedrijfsmatige activiteiten geëxploiteerd in de vorm van een klusbedrijf en ondergeschikte bed and breakfast. Het ontwerp-bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Boschoven 18 ligt met ingang van 26 februari 2019 tot en met 8 april 2019 voor zes weken ter inzage. Uw zienswijze moet wij binnen deze termijn hebben ontvangen en moet zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dhr. van der Zwaluw, per mail via alexvanderzwaluw@abg.nl of telefonisch via 088-3821453.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.