Ontwerp bestemmingsplan Bredaseweg 30 in Baarle-Nassau

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Bredaseweg 30, Baarle-Nassau’ maakt het mogelijk dat de inhoudsmaat kan worden vergroot tot maximaal 850 m3.

Herziening

Initiatiefnemer stelde een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie op. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Bredaseweg 30 ligt van 6 augustus tot en met 16 september 2019 ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn bij ons zijn met uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan over welk bestemmingsplan uw zienswijze gaat en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer Ruud Krol. Zijn mailadres is Ruudkrol@abg.nl of bel hem op 088 – 382 14 50.

Attenderingsservice

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid; www.overheid.nl/attenderingsservice. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Zo bent u altijd op de hoogte van de plannen in uw buurt.