Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Baarle-Nassau, herziening 2

Op 19 oktober 2011 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan “Buitengebied 2008”. De Raad van State heeft enkele bestemmingen vernietigd. De gemeente Baarle-Nassau heeft ervoor gekozen om de vernietigde onderdelen te repareren in een drietal herzieningen. Op dit moment wordt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Baarle-Nassau, herziening 2” in procedure gebracht.

In deze tweede herziening gaat het om het herbestemmen van 6 locaties waar een nadere afweging voor nodig is en het opnieuw opnemen van de bestemming “Agrarisch-Paardenhouderij”.

De 6 locaties waarvoor een nadere afweging is opgenomen zijn:

 1. Kapelstraat 38-42 Baarle-Nassau
 2. Eindegoorweg ong. te Baarle-Nassau
 3. Meerleseweg 8 te Ulicoten
 4. Loveren 36 te Baarle-Nassau
 5. Heimolen 4 te Baarle-Nassau
 6. Loveren 40-42 te Baarle Nassau

Voor de volgende locaties wordt opnieuw de bestemming “Agrarisch-Paardenhouderij” opgenomen:

 1. Baarleseweg 30 te Ulicoten
 2. Boschoven 16 te Baarle-Nassau
 3. Bredaseweg 24 te Baarle-Nassau
 4. Groot Bedaf 6 te Baarle-Nassau
 5. Hoogstratensebaan 16 te Baarle-Nassau
 6. Hoogstratensebaan 31 te Baarle-Nassau
 7. Huisvennen 6 te Baarle-Nassau
 8. Kievit 5-7 te Baarle-Nassau
 9. Reth 22 te Baarle-Nassau
 10. Zondereigensebaan 2 te Baarle-Nassau

Door de gemeente het bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van verschillende onderbouwingen. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Baarle-Nassau, herziening 2” ligt met ingang van 23 oktober 2018 voor 6 weken ter inzage, tot en met 3 december 2018. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Baarle-Nassau, herziening 2” ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor te Baarle-Nassau. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, Denise Verhaak-Kruit, bereikbaar via tel.: 088-3821452.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Denise Verhaak, per mail via deniseverhaak@abg.nl of telefonisch via 14 013/ +31 (0)88- 3821097.