Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Ontwerp bestemmingsplan Kapelstraat 30, 32 en 32a

Dit ontwerp-bestemmingsplan betreft de sanering van de intensieve veehouderij op de Kapelstraat 32a in Baarle-Nassau. De bestemming wordt gewijzigd naar ‘Wonen’. De locaties Kapelstraat 30 en 32 hadden al een woonbestemming en worden voorzien van een nieuwe regeling.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp-bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen heeft de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp-bestemmingsplan Kapelstraat 30, 32 en 32a ligt van 5 maart 2019 tot en met 15 april 2019, voor 6 weken ter inzage. Wij moeten uw zienswijze binnen deze termijn hebben ontvangen. In uw zienswijze moet in ieder geval uw naam, adres, handtekening en datum staan. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruud Krol, per mail via Ruudkrol@abg.nl of telefonisch via 088-3821450.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hiervoor aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.